Iris Sportvereniging

Jan uit Roosendaal zet zich al jaren in voor de sportvereniging. Niet alleen is hij penningmeester, maar hij is ook een onmisbare vrijwilliger in de buurt.

Bij calamiteiten schiet Jan te hulp met een AED. Willy Dicken benadrukt hoe belangrijk Jans rol hierin is: "Een AED is een apparaat dat het hart van slachtoffers van een hartstilstand m.b.v. elektroschokken weer op gang kan brengen. In de eerste minuten na een hartstilstand is er doorgaans sprake van een ritmestoornis. Door toediening van elektroschokken kan het normale ritme weer worden hersteld. Hoe sneller hulp met de defibrillator geboden wordt, hoe groter de kans op overleven zonder blijvende schade aan hersenen en andere organen. "

Dankzij het VriendenFonds kan Iris Sportvereniging Jan nu een eigen AED-appaaraat geven, zodat hij nog sneller te hulp kan schieten bij calamiteiten.