Verhuizing Goede Doelen Loterijen

Goede Doelen Loterijen gaan voor Outstanding


Nieuw kantoorpand met BREEAM-NL keurmerk

3 oktober 2016 - De Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij, BankGiro Loterij) streven voor hun nieuwe onderkomen in Amsterdam naar het BREEAM-NL keurmerk Outstanding. Het bestaande kantoorpand in de Beethovenstraat ondergaat een enorme transformatie aan de binnen- én buitenkant. Het gehele bouwproces is milieuvriendelijk en duurzaam. “Dit initiatief kan veel positieve impact hebben op anderen en daar zijn we heel blij mee”, aldus Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council.

Het BREEAM-NL keurmerk is ontwikkeld om de kwaliteit van duurzaam bouwen verder te verbeteren. De beoordeling van gebouwen, gebieden en projecten op het gebied van duurzaamheid vindt plaats door de Dutch Green Building Council (DGBC). "Voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie kijken we naar negen verschillende duurzaamheidscategorieën", licht Annemarie toe. "De onderwerpen zijn: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, en vervuiling. Om hoog te scoren moet je het dus op alle fronten goed doen."

BREEAM is een afkorting voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. "De Dutch Green Building Council heeft dit systeem geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt, samen met de overheid en een aantal marktpartijen. Wij beheren dit systeem en ontwikkelen het door. Speciale adviesgroepen en een college van deskundigen houden de kwaliteit van het keurmerk in de gaten en zorgen tevens voor verbetering."

"Outstanding is het hoogst haalbare."

Bij nieuwbouw en grote renovaties wordt het BREEAM-systeem gebruikt als een soort handboek, vertelt Annemarie. "Het wordt vaak aan de tekentafel gebruikt wanneer men bezig is met de vraag: hoe kunnen we een duurzaam pand realiseren? Tussentijds geeft een expert aan wat men moet doen om het keurmerk te behalen. Outstanding is hierbij het hoogst haalbare."

Een gebouw dat als een van de eerste in de Benelux zo’n BREEAM-NL Outstanding-ontwerpcertificaat heeft ontvangen is The Edge in Amsterdam. Dit duurzame kantoorgebouw is geheel energieneutraal, onder meer doordat de zuidelijke voorgevel is voorzien van zonnepanelen. Een inspirerend voorbeeld voor de Goede Doelen Loterijen. "Dat is prachtig om te zien", aldus Annemarie. "Het is echt een organisatie met een missie. Bestaand vastgoed een nieuwe, duurzame bestemming geven is een zeer positieve ontwikkeling. We moeten deze stap nu gaan zetten; we kunnen niet onbeperkt blijven bouwen."

Vinger aan de pols

Ook na het behalen van een BREEAM-NL certificaat blijft DGBC een vinger aan de pols houden. Dit gebeurt met behulp van BREEAM-NL In-Use, een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. "Hierbij kijken we naar drie onderdelen: gebouw, beheer en gebruik. Deze onderdelen worden opnieuw beoordeeld op de negen duurzaamheidscategorieën." Het doel van BREEAM-NL In-Use is het continue verbeteren van bestaande gebouwen. "We kunnen BREEAM-NL In-Use niet verplichten, maar we willen het wel graag stimuleren."

Het is sowieso erg te waarderen dat partijen met BREEAM-NL aan de slag gaan, vindt Annemarie. "BREEAM-NL omvat veel meer dan wat de overheid vanuit het bouwbesluit oplegt. Het komt dus echt vanuit de organisatie zélf wanneer je voor Outstanding wilt gaan zoals de Goede Doelen Loterijen. Het is niet wettelijk verplicht. De Goede Doelen Loterijen willen graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het klimaat, ze willen dat hun medewerkers op een prettige wijze kunnen werken en ze stellen het gebouw open voor publiek. Die boodschap is ontzettend belangrijk, want ook dat is duurzaamheid.”
Een uitgebreide toelichting op de duurzame maatregelen die de Goede Doelen Loterijen treffen, is te vinden in de BREEAM Casestudy.

Lees meer over de duurzame verbouwing van de Goede Doelen Loterijen