“De Goede Doelen Loterijen geven een goed voorbeeld op het gebied van duurzaamheid”

18 oktober 2016 - De Goede Doelen Loterijen zijn al jarenlang gevestigd in verschillende gebouwen in de Van Eeghenstraat in Amsterdam. Over twee jaar betrekt men een bestaand en al jaren leegstaand kantoorpand dat wordt omgebouwd tot een prettige en energie-neutrale werkplek. “Het is effectiever dat de hele organisatie straks bij elkaar zit”, aldus Anne-Marie Rakhorst. “De Goede Doelen Loterijen geven met het aankopen en revitaliseren van dit gebouw een goed voorbeeld op het gebied van duurzaamheid.”

Anne-Marie is ondernemer, investeerder en initiatiefnemer/eigenaar van het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl. Zij kan als geen ander uitleggen wat ‘duurzaamheid’ nu precies betekent. “De kern van duurzaamheid is, dat we denken in schoonheid, waarde en waardering en natuurlijk in oneindige cirkels daar waar het gaat om materialen. Duurzaamheid gaat over verbondenheid, betrokkenheid én weten wat er aan de hand is in de wereld: klimaatverandering, vervuiling van oceanen, smog in steden, schaarste van veel grondstoffen en geopolitieke spanningen die daar uit voort komen. Ook de verspilling in de verschillende ketens – elektronica, kleding, voeding, transport - speelt hierbij een grote rol.”

De drie P’s – people, planet, profit - blijven altijd het uitgangspunt van duurzaamheid, vindt Anne-Marie. “Een gebouw moet in dienst staan van de omgeving (people). Je probeert dit met zo min mogelijk CO2-belasting te realiseren, omdat het beter is voor het milieu (planet). Een duurzaam gebouw zorgt voor veel toegevoegde waarde, en dat levert ook weer geld op (profit). Bijvoorbeeld door energiebesparingen, maar ook door de waardeontwikkeling van het pand.”

Positief

Anne-Marie is positief over de plannen van de Goede Doelen Loterijen om een leegstaand kantoorgebouw om te ‘toveren’ tot een prachtige nieuwe werkomgeving. “De meest duurzame oplossing is een pand te hergebruiken: alles wat er al is hoef je niet opnieuw aan te brengen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Er is veel minder CO2-uitstoot dan bij nieuwbouw, doordat er minder grondstoffen en producten worden af- en aangevoerd.”

De vier kernwaarden van de Goede Doelen Loterijen – moed, plezier, delen en duurzaamheid – zijn echt geïntegreerd in dit project. Anne-Marie: “Het leegstaande kantoorpand wordt aangepast aan de huidige normen qua schoonheid, maar ook door hergebruik van de bestaande materialen, duurzame energieopwekking, hergebruik van regenwater, het aanbrengen van isolatie, multifunctioneel gebruik van het pand en het openstellen van diverse ruimten.”

Dat de medewerkers straks in één gebouw gaan werken kan de eenheid binnen de organisatie enorm versterken, meent Anne-Marie.

Positieve impact

Duurzaamheid staat bij de Goede Doelen Loterijen hoog op de agenda. Het komt terug in vele aspecten van de organisatie; van het creëren van een positieve impact op het milieu en in de toeleveringsketen, tot het betrekken en inspireren van zoveel mogelijk mensen. Door in het nieuwe pand efficiënter en duurzamer te werken hopen de Goede Doelen Loterijen nog meer loten te verkopen voor een betere wereld.

Het initiatief om een bestaand kantoorpand te verduurzamen past bij deze visie, vindt Anne-Marie. “Bovendien vervullen de Goede Doelen Loterijen hiermee een voorbeeldfunctie. Hopelijk is het nieuwe gebouw een mooie inspiratiebron voor mensen die meespelen in de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij. Want eerlijk is eerlijk. Een duurzaam pand is een mooie inspiratiebron, maar de echte opgave is de verduurzaming van 7 miljoen woningen in Nederland. Dat is echt heel belangrijk.”