Cam on Wheels

Cam on Wheels: Jelle vond een échte baan

18 januari 2017 - In Nederland zijn naar schatting 60.000 jongeren met Ernstige Spraak- en taal Moeilijkheden (ESM). Het project Cam on Wheels van het NSGK biedt hen weer toekomstperspectief. Mede dankzij uw deelname ontving dit project in 2016 een fantastisch bedrag om jongeren met ESM te helpen.

Deze jongeren hebben meestal een normale intelligentie, maar ze kunnen vanwege een ziekte of een handicap niet of nauwelijks praten. Na de middelbare school raken deze jongeren vrijwel allemaal in een sociaal isolement. Ze krijgen nauwelijks toegang tot een opleiding en vinden bijna nooit een baan.

Bijvoorbeeld de 23-jarige Jelle. Vanwege een ernstige stofwisselingsziekte kan hij zeer moeilijk praten. Verder is hij een heel gewone, slimme jongen met een groot gevoel voor humor. Gelukkig kan Jelle dankzij het project Cam On Wheels tegenwoordig net als ieder ander zijn verhaal vertellen en draait hij volwaardig mee in de samenleving.

Een échte baan

De kennismaking met film betekende een keerpunt in zijn leven. "Na de middelbare school wilde ik naar het MBO, maar door mijn spraakgebrek werd ik nergens aangenomen", vertelt Jelle.

"In totaal heb ik drie jaar thuisgezeten. Uiteindelijk kwam ik bij een re-integratiebedrijf terecht. Daar zat ik de hele dag niks te doen totdat Mascha Legel mij benaderde. Zij is initiatiefnemer en projectleider van Cam on Wheels. Eerst dacht ik: filmen? Dat kan ik helemaal niet. Maar ik bleek er juist heel goed in te zijn!

Omdat ik altijd observeer, zie ik dingen die anderen niet zien. Dat geldt trouwens voor de meeste jongeren met ESM. Omdat we visueel ingesteld zijn, is film voor ons een heel goed medium. Inmiddels werk ik gewoon mee met producties en mag ik zelf monteren. Wie had gedacht dat ik nog eens bij een echt bedrijf terecht zou komen!"

Financiële bijdrage voor Cam on Wheels

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), ontving tijdens het Goed Geld Gala van de VriendenLoterij € 473.000,- voor het project Cam on Wheels. Kinderen en jongeren met een ernstige spraak- en taalstoornis kunnen hier nu aan de slag met film, om samen te werken met andere jongeren - met en zonder een beperking.

Dankzij deze schenking kunnen de jongeren zich binnen het project Cam On Wheels ontwikkelen tot bijvoorbeeld filmmaker, regisseur, verslaggever, cameraman of -vrouw, editor en meer. Door een opleidings-werk- en ontmoetingsplek te creëren.

Film is een toegankelijk middel voor dagelijkse communicatie en biedt de mogelijkheid om creatief verhalen te vertellen met behulp van beeld. Cam On Wheels biedt jongeren de mogelijkheid om hun visuele talenten verder te ontwikkelen en te professionaliseren, en deze in te zetten in een beroep. Zo krijgen ze de kans om zich niet alleen te uiten maar ook om gelijkwaardig mee te draaien in de maatschappij.

Lees meer over het Goed Geld Gala
Lees meer over het NSGK