Kinderpostzegels laat kinderen leren

Stichting Kinderpostzegels: Laat kinderen leren

Onderwijs biedt meer kansen op een betere toekomst, maar niet voor ieder kind is onderwijs even vanzelfsprekend. Daarom wordt er met de Kinderpostzegelactie in 2015 aandacht besteedt aan drie onderwerpen: Stop kinderarbeid, ieder kind een gezin en bij de les blijven. Omdat ieder kind recht heeft op onderwijs. In Nederland, maar ook daar buiten.

In Nederland mogen alle kinderen gelukkig naar school. Toch is dit niet voor elk kind even fijn. Ze voelen zich bijvoorbeeld onveilig, omdat ze gepest worden. In andere landen zijn er nog steeds ontzettend veel kinderen die niet naar school kunnen. Bijvoorbeeld omdat ze moeten werken voor het gezinsinkomen. Wereldwijd gaan er 100 miljoen kinderen niet naar school.

Onderwijs voor Evelyn en Melissa

Stichting Kinderpostzegels

Zoals in Guatemale bijvoorbeeld: daar woont de 9-jarige Evelyn. Evelyn werkte vanaf 5-jarige leeftijd al bij de rivier, waar ze elke dag steentjes hakte. Zwaar werk, waarmee ze zich meer dan eens verwondde. Kinderpostzegels zorgt er samen met lokale partners voor dat Evelyn niet meer hoeft te werken. Ze mag naar school!

Stichting Kinderpostzegels zet zich ook in voor kwetsbare kinderen in Nederland. Bijvoorbeeld voor de 14-jarige Melissa die door een speciaal vakantiekamp nu met plezier naar school gaat. Bekijk het onderstaande filmpje, waarin Melissa haar verhaal verteld.

Stichting Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die door omstandigheden op school extra hulp nodig hebben. De stichting streeft naar goed onderwijs in een veilige omgeving voor alle kinderen.

Help nog meer kwetsbare kinderen zoals Evelyn en Melissa. Als u meespeelt met de VriendenLoterij, steunt u Stichting Kinderpostzegels. Bovendien maakt u ook maandelijks kans op prijzen tot wel € 100.000,-.

Ja, ik doe mee

Deze prijzen kunt u winnen!
* De auto's worden getrokken op universum en uitgekeerd als deze op eindcijfercombinaties (7 cijfers) vallen van loten die meespelen. De verhouding tussen meespelende loten en het universum is 1:15. Auto's die niet vallen schuiven door naar de volgende trekking. Minimaal 1 keer per jaar valt de AutoJackpot. Alle bekendmakingen volgen uit de maandelijkse trekking. Zie ook www.vriendenloterij.nl/winkans.