Heel Holland Helpt

De VriendenLoterij steunt goede doelen die zich inzetten om het leven van anderen te verbeteren, hen een steuntje in de rug te geven. Organisaties die er zorg voor dragen dat iedereen in onze maatschappij mee kan doen, door letterlijk en figuurlijk drempels weg te nemen. Deze goede doelen zijn o.a. Bas van de Goor Foundation, Fonds Slachtofferhulp, Hartstichting, Prinses Beatrix
Spierfonds en Esther Vergeer Foundation. Hier onder lees je meer over deze goede doelen. Als je deze maand gaat meespelen met VriendenLoterij Bingo gaat minimaal 40% van jouw maandelijkse inleg naar één van deze goede doelen.

Nu meespelen

Esther Vergeer Foundation 

De Esther Vergeer Foundation geeft kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking de kans om ‘gewoon’ te sporten en kennis te maken met de positieve effecten van sport. Door regelmatig te sporten winnen zij aan kracht en zelfvertrouwen. De drempels bij
sportclubs worden zo letterlijk en figuurlijk voor hen weggehaald.

Prinses Beatrix Spierfonds

Meer dan 200.000 mensen in Nederland hebben een spierziekte. Het Prinses Beatrix Spierfonds maakt zich sterk voor de genezing van
spierziekten, het wetenschappelijk onderzoek als belangrijkste wapen. Het Prinses Beatrix Spierfonds zorgt dat het Nederlandse onderzoek
op volle kracht draait met geld, de juiste keuzes en de beste mensen. Hierdoor komt genezing steeds dichterbij en wordt de levenskwaliteit van patiënten verbeterd.

Fonds Slachtofferhulp

Jaarlijks krijgt 1 op de 5 Nederlanders te maken met geweld, een verkeersongeval, seksueel misbruik, inbraak, diefstal of vermissing. 500.000 van deze slachtoffers hebben behoefte aan emotionele, juridische of financiële ondersteuning. Twee derde van hen krijgt nog niet de hulp die zij nodig hebben. Fonds Slachtofferhulp financiert noodhulp en verbetert de hulpverlening. Zo is er inmiddels in meerdere steden een Centrum Seksueel Geweld.

Bas van de Goor Foundation

In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen diabetes. Sporten en bewegen verbetert de kwaliteit van leven van mensen met diabetes. De Bas van de Goor Foundation organiseert sportieve evenementen voor mensen met diabetes, maar ook voor hun sociale omgeving en zorgverleners. Dankzij jouw bijdrage kan jaarlijks het leven van 5.000 diabetespatiënten worden verbeterd.

Hartstichting

Ruim 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben een chronische hart- of vaatziekte. Om meer levens te redden bij een hartstilstand zijn overal in Nederland AED’s nodig. Dankzij jouw bijdrage kan de Hartstichting nog meer AED’s ophangen, zodat de kans op overleving bij hartstilstand verder wordt verhoogd.