Voorwaarden VriendenFonds

Voorwaarden VriendenFonds

  • Niet alleen beneficiënten en geoormerkte clubs, verenigingen en stichtingen verbonden aan de VriendenLoterij kunnen een aanvraag indienen bij het VriendenFonds, ook andere organisaties met een sociaal belang behartigende instelling kunnen dit (SBBI status);
  • Het aan te vragen bedrag ligt tussen de € 100,- en € 2.000,- netto;
  • De aanvraag betreft de hartenwens van een privé-persoon die wel een steuntje in de rug kan gebruiken en is gebaseerd op de expertise van de aanvragende beneficiënt, club, vereniging of stichting;
  • Het VriendenFonds honoreert geen aanvragen die betrekking hebben op de verbetering van de faciliteiten of materialen van een club, vereniging of stichting;
  • In de aanvraag wordt duidelijk beschreven welk positief verschil de bijdrage van het VriendenFonds zal maken voor de privé-perso(o)n(en) in kwestie;
  • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het aanvraagformulier van het VriendenFonds;
  • Het VriendenFonds dient na realisatie van de hartenwens een korte schriftelijke verantwoording en een kostenspecificatie te ontvangen van de aanvragende beneficiënt, club, vereniging of stichting;
  • Maximaal zes maanden na honorering van de aanvraag door het VriendenFonds dient de hartenwens te zijn verwezenlijkt.