Nederlandse Brandwonden Stichting

Gesteund sinds
2004
Ontvangen in 2020
€ 501.740
Door deelnemers gekozen
€ 282.385
Totaal ontvangen
€ 14,9 miljoen

De Nederlandse Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden, wil brandwonden voorkomen en zet zich in om leed door brandwonden zoveel mogelijk te beperken.

Brandwonden zijn de meest ernstige verwondingen die er bestaan en kunnen blijvende schade veroorzaken. Naast de impact van littekens op het sociale leven, krijgen veel mensen met brandwondenlittekens last van lichamelijke beperkingen. Littekens rekken niet mee. De patiënten kunnen letterlijk te strak in hun vel zitten. Hersteloperaties blijven dan een vast onderdeel van het leven.

Dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij richt de Nederlandse Brandwonden Stichting zich op het verbeteren van de littekenvorming en het verminderen van het aantal benodigde operaties. Maar ook op het informeren patiënten en hun naasten en lotgenotencontact om mensen met brandwonden te leren leven met de starende blikken en de emotionele gevolgen van het trauma. Tenslotte zet de Nederlandse Brandwonden Stichting zich in voor preventie, omdat brandwonden voorkomen nog altijd beter is dan brandwonden genezen.

Meespelen voor dit goede doel

"Als u voor de Brandwonden Stichting meespeelt, draagt uw lot bij aan pijnbestrijding bij kinderen met brandwonden. Dat is geweldig!"
R. Baardse Directeur