Het Vergeten Kind

Gesteund sinds
2012
Ontvangen in 2020
€ 200.000
Door deelnemers gekozen
€ 1.868.246
Totaal ontvangen
€ 15,9 miljoen

In Nederland groeien duizenden kinderen op in een instabiele en onveilige thuisomgeving. Het Vergeten Kind zet zich in voor deze kinderen.

Bijvoorbeeld doordat het gezin in armoede leeft of ouders een beperking of psychische problemen hebben. Kinderen in deze gezinnen zijn extra kwetsbaar en leven veelal in een sociaal isolement.

Daarnaast verblijven ruim 48.000 kinderen in opvangcentra. Deze kinderen zijn uit huis geplaatst omdat de thuissituatie te onveilig of instabiel is. Zoals kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang zitten en medeslachtoffer zijn van huiselijk geweld, kinderen waarvan moeder en/of vader de woonlasten niet langer kan dragen en kinderen in asielzoekerscentra.

Als deze kinderen niet geholpen worden, leidt dat later tot verhoogde kans op criminaliteit, schooluitval en alcohol en drugsproblematiek. Ook is de kans groot dat hun kinderen later weer hetzelfde meemaken.

Veilige en kindvriendelijke omgeving

Het Vergeten Kind probeert deze spiraal te doorbreken en zet zich in voor alle kinderen en jongeren in Nederland die zich in een onveilige of instabiele situatie bevinden. De stichting geeft kinderen die in opvangcentra verblijven een veilige en kindvriendelijke leefomgeving en biedt de juiste zorg en begeleiding om het verleden achter zich te laten.

Ook ondersteunt de stichtingprogramma’s die gericht zijn op het voorkomen van uithuisplaatsing. Daarnaast onderneemt zij initiatieven om urgente problemen op de agenda te zetten van de partijen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van deze kwetsbare kinderen, totdat hun situatie daadwerkelijk is verbeterd.

Unforgettables

Mede dankzij onze deelnemers kan Het Vergeten Kind zich richten op de programmaontwikkeling en uitvoering van The Unforgettables: de jongerenraad van Het Vergeten Kind die bestaat uit jongeren die zelf in opvanglocaties of in kwetsbare gezinnen opgroeien.

Binnen dit programma ontwikkelen deze jongeren zich onder leiding van diverse professionals tot sterke ambassadeurs die hun eigen levensomstandigheden en die van jongeren en kinderen in dezelfde positie positief leren beïnvloeden.