het Gehandicapte Kind

Gesteund sinds
2002
Ontvangen in 2020
€ 200.000
Door deelnemers gekozen
€ 238.745
Totaal ontvangen
€ 7,4 miljoen

Heeft u weleens kinderen met en zonder handicap samen zien spelen? Inderdaad, dat zie je bijna nooit. Want veel kinderen met een handicap kunnen niet meedoen in de speeltuin. Ze kunnen ook niet terecht bij reguliere sportclubs, en ze gaan naar aparte scholen of zitten zelfs thuis. Waar hun leeftijdgenootjes spelen, vrienden maken en zich ontwikkelen, en zo de basis leggen voor hun volwassen toekomst, staan kinderen met een handicap vaak aan de zijlijn.

Alle kinderen welkom

Toch kúnnen ze wel meedoen, als wij de samenleving voor hen toegankelijker maken. Daar zet het Gehandicapte Kind zich voor in. De stichting past in heel Nederland speeltuinen aan, zodat iedereen er kan spelen. Ook zet de stichting zich in voor scholen waar álle kinderen welkom zijn. En voor sportclubs waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen sporten. En dat werkt! Al snel blijkt dat iedereen – op zijn eigen manier – gewoon mee kan doen.

Stelt u zich voor

Kinderen met en zonder handicap die samen spelen, leren, sporten... samen de basis leggen voor hun verdere leven. Iets mooiers kunt u een kind toch niet geven? Met uw deelname aan de VriendenLoterij maakt u het mogelijk.

Meespelen voor dit goede doel

"Kinderen met een handicap zijn vaak eenzaam. Maar ieder kind heeft vrienden nodig. Met de deelnemers van de VriendenLoterij zorgen wij ervoor dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen opgroeien."
Henk-Willem Laan Directeur