Trombosestichting Nederland

Eenmalige schenking
€ 300.000,-

Per jaar krijgen gemiddeld 12.000 mensen een longembolie. Ruim de helft van deze patiënten ontwikkelt blijvende lichamelijke en mentale klachten en raakt daardoor in een sociaal isolement. Zij lijden aan het post-longembolie syndroom. Dit komt doordat er nu geen goede behandeling is voor longembolie-patiënten. Op basis van onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum blijkt dat patiënten die direct na de diagnose goed begeleid worden minder vaak uitvallen en een betere kwaliteit van leven hebben. Revalidatie na longembolie is nog geen standaardzorg zoals dat bijvoorbeeld wel zo is bij revalidatie na een hartinfarct. Met een groei van 5.000 patiënten met een longembolie als gevolg van COVID-19 groeit de groep met restklachten waar nu geen behandeling voor is. Met de bijdrage van de VriendenLoterij zet de Trombosestichting in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum in 2021 een pilot op van een digitaal thuisrevalidatieprogramma voor 50 patiënten. Via een smartphone of computer volgen patiënten een programma ter verbetering van de conditie. Bij succes van de pilot volgt een onderzoek onder 200 patiënten waarna de interventie als vast onderdeel van het zorgaanbod voor mensen met longembolie wordt opgenomen. Hierdoor vallen patiënten na een longembolie niet meer structureel uit en hebben zij geen langdurige klinische revalidatie meer nodig.