Doe mee met de Nationale Belmaanden

Tijdens de Nationale Belmaanden 2020 bellen clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland hun achterban met de oproep om de organisatie te steunen door mee te gaan spelen in de VriendenLoterij. Als een lid of supporter gaat meespelen in de VriendenLoterij, dan gaat minimaal 40% van de lotprijs naar de clubkas.

Hoe werkt het?

De instructeur van de VriendenLoterij komt op het afgesproken tijdstip naar de afgesproken locatie. Vooraf ontvangen de vrijwilligers van het belteam een korte instructie over de VriendenLoterij en het telefonisch werven van loten. Tijdens het bellen ondersteunt de instructeur de bellers.

Wat levert het structureel op?

Een lot dat een jaar lang meespeelt, levert € 78,40 op voor de organisatie. Bij een score van 50 loten die een jaarlang meespelen loopt dit bedrag op naar € 3.920,-. Dit is toch snel verdiend in drie uurtjes bellen!

Extra bijdrage Nationale Belmaanden

Bij de verkoop van 35 nieuwe loten of meer ontvangt de organisatie eenmalig een extra bijdrage van € 10,- per verkocht lot. Bij 50 nieuwe loten of meer is de extra bijdrage zelfs € 15,- per verkocht lot!

Meld u aan voor een belactie

Dit regelt de VriendenLoterij

  • Een belinstructeur die de avond begeleidt.
  • Belscript.
  • Lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de VriendenLoterij.
  • Vooraankondiging van de belactie.
  • Verwerking van de loten.
  • Mobiele telefoons.

Dit regelt uw club of stichting

  • Een locatie om te bellen.

  • Uitdraai van het leden- of donateursbestand dat de vrijwilligers kunnen gebruiken voor het bellen.
  • Een belteam van minimaal zeven bellers, meer is altijd beter. De bellers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Zet bijvoorbeeld een compleet team in.

Neem voor andere vragen of tips contact met ons op via club@vriendenloterij.nl of 020  - 209 2209.