Doe mee met de Scoren voor jouw Vereniging actie!

Tijdens de ‘Scoren voor jouw Vereniging’ actie zamelen clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland extra geld in voor een specifiek doel of (club)project door het houden van een belactie. Men roept hun leden of achterban op om de club, vereniging of stichting te steunen door mee te gaan spelen met de VriendenLoterij. Minimaal 40% van de lotprijs komt namelijk ten goede aan jouw club, vereniging of stichting.

Ook scoren voor jouw vereniging?

De instructeur van de VriendenLoterij komt op het afgesproken tijdstip naar de afgesproken locatie. Vooraf ontvangen de vrijwilligers van het belteam een korte instructie over de VriendenLoterij en het telefonisch werven van loten. Tijdens het bellen ondersteunt de instructeur de bellers.

Wat kan het opleveren?

Een lot dat een jaar lang meespeelt, levert je club, vereniging of stichting € 78,40 op. Stel dat 50 loten een jaar lang meespelen, dan kan het een bijdrage van € 3.920,- opleveren. Dit is toch snel verdiend in drie uurtjes bellen!

Extra bijdragen

Bij de verkoop van 40 of meer nieuwe loten ontvangt je club, vereniging of stichting eenmalig een extra lotbijdrage van € 10,- per verkocht lot. Bij 50 of meer nieuwe loten is de extra lotbijdrage zelfs € 15,- per verkocht lot!

Meld je aan voor een belactie!

 

Dit regelt de VriendenLoterij

 

  • Een belinstructeur die de avond begeleidt.
  • Belscript.
  • Lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over de VriendenLoterij.
  • Vooraankondiging van de belactie.
  • Verwerking van de loten.
  • Mobiele telefoons.

 

Dit regelt uw club of stichting
  • Een locatie om te bellen.

  • Uitdraai van het leden- of donateursbestand dat de vrijwilligers kunnen gebruiken voor het bellen.
  • Een belteam van minimaal zeven bellers, meer is altijd beter. De bellers dienen 18 jaar of ouder te zijn. Zet bijvoorbeeld een compleet team in.