Beneficiënten-portal gesloten

De veiligheidseisen voor informatiesystemen zoals deze portal, hebben ons genoodzaakt deze portal te sluiten. Uiteraard ontvangt u ieder kwartaal de afdrachtsbrieven met informatie over de meespelende loten en bijbehorende afdracht, zoals u van ons gewend bent. Indien u vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw vaste relatiebeheerder.