VriendenLoterij Club van de Week

Clubs van de Week

Tot het einde van het jaar geeft de VriendenLoterij 100 clubs, verenigingen of stichtingen een steuntje in de rug van € 5.000,- om een specifiek doel of maatschappelijk project te realiseren. Denk hierbij aan het aanschaffen van nieuw materiaal, het organiseren van activiteiten voor ouderen in de buurt of het verduurzamen van het clubhuis.

Kan jouw club, vereniging of stichting een steuntje in de rug van € 5.000,- gebruiken?

Meld jouw club nu aan!

Hoe werkt het?

Van 1 september tot en met 31 december 2020 steunt de VriendenLoterij 100 clubs, verenigingen of stichtingen met een toekenning van € 5.000,-. Hiermee kan een specifiek doel of maatschappelijk project worden gerealiseerd.

Is jouw club, vereniging of stichting nog niet aangesloten bij de VriendenLoterij? Geen probleem! Vul het aanmeldformulier in en een van onze medewerkers neemt vrijblijvend contact met je op.

 • Stap 1: Vul het aanmeldformulier in

 • Stap 2: Na een succesvolle aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging

 • Stap 3: De jury beoordeelt de ingezonden projecten. Als jouw club, vereniging of stichting de titel ‘Club van de Week’ krijgt toegekend, wordt er contact opgenomen

Aanmelden is mogelijk tot en met 30 november 2020.

Aanmelden

  Meer informatie

  Vul het aanmeldformulier in, bel met de Vriendenlijn op 020 -2092209 (lokaal tarief) of stuur een mail naar club@vriendenloterij.nl.

  Onze collega’s van de Vriendenlijn staan voor je klaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

  Algemene voorwaarden

  Belangrijk om te weten


  1.De onderbouwde aanvraag dient uiterlijk voor de laatste dag van een maand ingediend te worden via het Clubs van de Week aanmeldformulier (zie aanmeldbutton). Dit geldt voor de periode 01-09-2020 t/m 30-11-2020.
  2.
  De VriendenLoterij kan te allen tijde de club, vereniging of stichting benaderen om meer informatie op te vragen met betrekking tot de aanvraag.
  3.
  De actuele lotenstand zal door de VriendenLoterij getoetst worden. Indien de stand op het moment van aanvraag niet minimaal 20 loten bedraagt, kan niet worden meegedongen naar de eenmalige bijdrage.
  4.Alleen aanmeldingen die zijn gedaan door vertegenwoordigingsbevoegde personen (lees: bestuurders) van een club, vereniging of stichting worden beoordeeld door de jury.
  5.
  Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld door de jury.
  6.Elke maand worden er maximaal vijfentwintig (25) clubs, verenigingen of stichtingen door de jury gekozen tot Clubs van de Week.
  7.
  De uitreikingen van de cheques vinden plaats in de daaropvolgende maand.
  8.VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om de jaarrekening op te vragen van de aanvrager om vast te (kunnen) stellen dat zij een gezonde exploitatie heeft en de eenmalige bijdrage kunnen besteden aan het ingediende plan. De eenmalige bijdrage kan niet besteed worden om exploitatietekorten te dekken.
  9.Maximaal zes (6) maanden na honorering van de aanvraag door de club, vereniging of stichting dient het clubproject een aanvang te hebben gemaakt.
  10.VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om de eenmalige bijdrage terug te vorderen als een Clubs van de Week niet binnen zes (6) maanden na ontvangst van de eenmalige bijdrage een aanvang gemaakt heeft met de realisatie van het ingediend clubproject of als de bijdrage niet besteed is aan het aangevraagde clubproject.
  11.Binnen 18 maanden na toekenning van de bijdrage dient het project gerealiseerd te zijn, bij gebreke waarvan de bijdrage terug gevorderd kan worden.
  12.
  Indien een club, vereniging of stichting langer de tijd nodig heeft of als er een wijziging is betreft de inhoud van het project, wordt een verzoek tot verlenging of wijziging per e-mail ingediend bij de VriendenLoterij, afdeling Clubs en Verenigingen t.a.v. Bart Groot, clubvandeweek@vriendenloterij.nl. De VriendenLoterij moet instemmen met de verlening of de wijziging.
  13.De Clubs van de Week ontvangen eenmalig een bijdrage van € 5.000,- voor het ingediende clubproject. Het is niet mogelijk om voor hetzelfde project nogmaals een aanvraag in te sturen.
  14.De toekenningen zijn terug te vinden op de website van de Vriendenloterij, vriendenloterij.nl/clubs

  Jurering

  • Bij de toekenningen wordt gelet op het algemeen nut van aanvragen voor de toekenning van € 5.000,-.
  • De jury zal uiterlijk iedere maand maximaal vijfentwintig (25) clubs, verenigingen of stichtingen € 5.000,- toekennen.
  • Met de Clubs van de Week zal uiterlijk in de laatste week van de maand volgend op de maand van indienen van de aanvraag telefonisch én per e-mail contact worden opgenomen over de uitreiking van de eenmalige bijdrage.
  • De uitbetaling van de toegekende € 5.000,- zal na ontvangst van de getekende overeenkomst door de Vriendenloterij binnen zes weken worden uitbetaald.

  Toekenning bijdrage

  De aanwijzing van de toekenningen geschiedt door een jury bestaande uit:

  • Managing Director VriendenLoterij
  • Hoofd Goede Doelen van de VriendenLoterij
  • Sportmarketeer VriendenLoterij.

  Onderstaande organisaties zijn uitgesloten

  • Organisaties die een vaste ongeoormerkte bijdrage van de VriendenLoterij ontvangen;
  • Organisaties die een eenmalige schenking hebben ontvangen uit de opbrengst van 2019.
  • Betaald voetbal organisaties;
  • Vaste begunstigden van de Nationale Postcode Loterij en Bank Giro Loterij.

   Over de toekenningen kan niet worden gecorrespondeerd.

  VriendenLoterij Belmaanden

  Scoren voor jouw Vereniging

  Tijdens de ‘Scoren voor jouw Vereniging’ actie kun je als club, vereniging of stichting extra inkomsten genereren voor jouw doel of (club)project. Drie maanden lang wordt er in totaal € 30.000,- verdeeld onder de best scorende clubs, verenigingen of stichtingen. Daarnaast vallen er extra eenmalige bijdragen te scoren. Weten hoe?

  Lees meer over Scoren voor jouw Vereniging

  Speel mee voor jouw club!

  Bij de VriendenLoterij kun je als deelnemer zelf bepalen welk goed doel je steunt. Kies uit een van onze 46 goede doelen, of uit een van de 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.

  Lees meer over meespelen voor jouw club