VriendenLoterij Club van de Week

Club van de Week

€10.000,- ook voor jouw club? Club van de Week is de campagne van de VriendenLoterij voor clubs, verenigingen en stichtingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Denk hierbij aan: verduurzamen van het clubhuis, de aanleg van een nieuw sportveld, muziekinstrumenten of het faciliteren van maatschappelijke activiteiten voor de buurt.

Aanmelden Club van de Week

  Hoe werkt het?

  Van 1 januari tot en met 31 december 2020 wordt wekelijks een aangesloten club, vereniging of stichting verrast met de titel ‘Club van de Week' en met een eenmalige bijdrage van 10.000 euro van de VriendenLoterij om dit project te realiseren. Clubs kunnen zich nog het hele jaar aanmelden met een mooi project via onderstaande button. Is uw Club nog niet aangesloten bij de VriendenLoterij? Geen probleem, vul het formulier in. Eén van onze medewerkers neemt vrijblijvend contact met u op.

  • Stap 1: Vul het aanmeldformulier in via onderstaande button

   • Stap 2: U krijgt per e-mail een bevestiging in uw inbox

  • Stap 3: De jury beoordeelt de ingezonden clubprojecten. Zit uw project er niet bij? Dan gaat uw club automatisch mee voor de beoordeling van de volgende week.


   Meld u aan voor Club van de Week

  Meer informatie

  Vul het formulier in of bel met de Vriendenlijn op 020 -2092209 (lokaal tarief).

  Onze collega’s van de Vriendenlijn staan voor u klaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

  Meld mijn club aan

  Deze clubs gingen u voor

  Deze clubs gingen u al voor en ontvingen een eenmalige bijdrage van € 10.000,-:

  1. Muziekvereniging M.E.T.R.O 
  2. Stichting Michael Wings 
  3. Velpse Korfbalclub Sios 
  4. Voetbalvereniging Dwingeloo
  5. RKAV Volendam
  6. Hockeyclub Cartouche
  7. Tennisclub Westerbork
  8. Stichting 'Vrienden van Katwijk'
  9. Dierenambulance Rotterdam
  10. RHSV Red lions
  11. Adonis Sportacrobatiek uit Drachten
  12. Stichting Rolerisuit
  13. OJC Rosmalen
  14. GZC DONK
  15. SV Milsbeek
  16. Zwem en Poloclub Alkemade
  17. RKSV Pancratius
  18. RSV Sperwers
  19. Eendracht Arnhem
  20. v.v. WNC uit Waardenburg
  21. D.S.V. Full Speed
  22. Flexx Music Woldhoorn
  23. Con Affezzione
  24. March & Showband Rheden
  25. Korfbalvereniging Furore
  26. Stichting IJzersterk
  27. v.v. Den Bommel
  28. Atletiekvereniging SPADO

  Algemene voorwaarden

  Belangrijk om te weten:


  1.De onderbouwde, aanvraag dient uiterlijk voor de laatste dag van een maand ingediend te worden via het aanmeldformulier Club van de Week, www.vriendenloterij.nl/clubs. Dit geldt in de periode 01-01-2020 – 31-12-2020.
  2.U ontvangt een bevestiging van uw inzending per e-mail.
  3.De VriendenLoterij kan te allen tijde de club, vereniging of stichting benaderen om meer informatie op te vragen met betrekking tot de aanvraag.
  4.De actuele lotenstand zal door de VriendenLoterij getoetst worden. Indien de stand op het moment van aanvraag niet minimaal 20 loten bedraagt, kan niet worden meegedongen naar de eenmalige bijdrage.
  5.Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld door de jury.
  6.Elke maand worden er maximaal vier (4) clubs, verenigingen of stichtingen door de jury gekozen als Club van de Week.
  7.De uitreikingen van de cheques vinden plaats in de daaropvolgende maand.
  8.VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om de jaarrekening op te vragen van de aanvrager om vast te (kunnen) stellen dat zij een gezonde exploitatie heeft en de eenmalige bijdrage kunnen besteden aan het ingediende plan. De eenmalige bijdrage kan niet besteed worden om exploitatietekorten te dekken.
  9.Maximaal zes (6) maanden na honorering van de aanvraag door de club, vereniging of stichting dient het clubproject een aanvang te hebben gemaakt.
  10.VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om de eenmalige bijdrage terug te vorderen als een Club van de Week niet binnen zes (6) maanden na ontvangst van de eenmalige bijdrage een aanvang gemaakt heeft met de realisatie van het ingediend clubproject of als de bijdrage niet besteed is aan het aangevraagde clubproject.
  11.Binnen 18 maanden na toekenning van de bijdrage dient het project gerealiseerd te zijn, bij gebreke waarvan de bijdrage terug gevorderd kan worden.
  12.Indien een club, vereniging of stichting langer de tijd nodig heeft of als er een wijziging is betreft de inhoud van het project, wordt een verzoek tot verlenging of wijziging per e-mail ingediend bij de VriendenLoterij, afdeling Clubs en Verenigingen t.a.v. Mevrouw van Duijn, clubvandeweek@vriendenloterij.nl. De VriendenLoterij moet instemmen met de verlening of de wijziging.
  13.De Club van de Week ontvangt eenmalig een bijdrage van € 10.000,- voor het ingediende clubproject. Het is niet mogelijk om voor hetzelfde project nogmaals een aanvraag in te sturen.
  14.De toekenningen zijn terug te vinden op de website van de Vriendenloterij, vriendenloterij.nl/clubs

  Jurering:

  15.Bij de toekenningen wordt gelet op het algemeen nut van aanvragen voor de toekenning van € 10.000,-.
  16.De jury zal uiterlijk iedere maand maximaal vier (4) clubs, verenigingen of stichtingen € 10.000,- toekennen.
  17.Met de club(s) van de week zal uiterlijk in de laatste week van de maand volgend op de maand van indienen van de aanvraag telefonisch én per e-mail contact worden opgenomen over de uitreiking van de eenmalige bijdrage.
  18. De uitbetaling van de toegekende € 10.000,- zal na ontvangst van de getekende overeenkomst door de Vriendenloterij, binnen zes weken worden uitbetaald.

  Toekenning bijdrage:

  De aanwijzing van de toekenningen geschiedt door een jury, bestaande uit:
  19.Managing Director VriendenLoterij
  20.Hoofd Goede Doelen van de VriendenLoterij
  21.Sportmarketeer VriendenLoterij.

  Onderstaande organisaties zijn uitgesloten:

  22.Organisaties die een vaste ongeoormerkte bijdrage van de VriendenLoterij ontvangen;
  23. Organisaties die een eenmalige schenking hebben ontvangen uit de opbrengst van 2019.
  24.Betaald voetbal organisaties;
  25.Vaste begunstigden van de Nationale Postcode Loterij en Bank Giro Loterij.

  Over de toekenningen kan niet worden gecorrespondeerd.

  VriendenLoterij Belmaanden

  Nationale Belmaanden 2020

  Tijdens de Nationale Belmaanden strijden clubs, verenigingen en stichtingen tegen elkaar vanuit hun eigen clubhuis. Doel van de actie is om de structurele inkomsten vanuit de VriendenLoterij te vergroten. Vijf maanden lang wordt er in totaal € 40.000,- verdeeld onder de best scorende clubs, verengingen of stichtingen.

  Lees meer over de Nationale Belmaanden

  Speel mee voor uw club!

  Bij de VriendenLoterij kunt u als deelnemer zelf bepalen welk goed doel u steunt. Kies uit een van onze 46 goede doelen, of uit een van de 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.

  Lees meer over meespelen voor uw club