VriendenLoterij Club van de Week

Club van de Week

€10.000,- ook voor jouw club? Club van de Week is de campagne van de VriendenLoterij voor clubs, verenigingen en stichtingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Denk hierbij aan: verduurzamen van het clubhuis, de aanleg van een nieuw sportveld, muziekinstrumenten of het faciliteren van maatschappelijke activiteiten voor de buurt.

Aanmelden Club van de Week

  Hoe werkt het?

  U kunt zich momenteel helaas niet aanmelden voor de Club van de Week. Laat uw e-mailadres achter en we laten u zo spoedig mogelijk weten wanneer de aanmelding weer open gaat!

  Laat hier uw mailadres achter

   Meer informatie

   Vul het formulier in of bel met de Vriendenlijn op 020 -2092209 (lokaal tarief).

   Onze collega’s van de Vriendenlijn staan voor u klaar op maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

   Deze clubs gingen u voor

   Deze clubs gingen u al voor en ontvingen een eenmalige bijdrage van € 10.000,-:

   1. Muziekvereniging M.E.T.R.O 
   2. Stichting Michael Wings 
   3. Velpse Korfbalclub Sios 
   4. Voetbalvereniging Dwingeloo
   5. RKAV Volendam
   6. Hockeyclub Cartouche
   7. Tennisclub Westerbork
   8. Stichting 'Vrienden van Katwijk'
   9. Dierenambulance Rotterdam
   10. RHSV Red lions
   11. Adonis Sportacrobatiek uit Drachten
   12. Stichting Rolerisuit
   13. OJC Rosmalen
   14. GZC DONK
   15. SV Milsbeek
   16. Zwem en Poloclub Alkemade
   17. RKSV Pancratius
   18. RSV Sperwers
   19. Eendracht Arnhem
   20. v.v. WNC uit Waardenburg
   21. D.S.V. Full Speed
   22. Flexx Music Woldhoorn
   23. Con Affezzione
   24. March & Showband Rheden
   25. Korfbalvereniging Furore
   26. Stichting IJzersterk
   27. v.v. Den Bommel
   28. Atletiekvereniging SPADO

   Algemene voorwaarden

   Belangrijk om te weten:


   1.De onderbouwde, aanvraag dient uiterlijk voor de laatste dag van een maand ingediend te worden via het aanmeldformulier Club van de Week, www.vriendenloterij.nl/clubs. Dit geldt in de periode 01-01-2020 – 31-12-2020.
   2.De VriendenLoterij kan te allen tijde de club, vereniging of stichting benaderen om meer informatie op te vragen met betrekking tot de aanvraag.
   3.De actuele lotenstand zal door de VriendenLoterij getoetst worden. Indien de stand op het moment van aanvraag niet minimaal 20 loten bedraagt, kan niet worden meegedongen naar de eenmalige bijdrage.
   4.Alle ingediende aanvragen worden beoordeeld door de jury.
   5.Elke maand worden er maximaal vier (4) clubs, verenigingen of stichtingen door de jury gekozen als Club van de Week.
   6.De uitreikingen van de cheques vinden plaats in de daaropvolgende maand.
   7.VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om de jaarrekening op te vragen van de aanvrager om vast te (kunnen) stellen dat zij een gezonde exploitatie heeft en de eenmalige bijdrage kunnen besteden aan het ingediende plan. De eenmalige bijdrage kan niet besteed worden om exploitatietekorten te dekken.
   8.Maximaal zes (6) maanden na honorering van de aanvraag door de club, vereniging of stichting dient het clubproject een aanvang te hebben gemaakt.
   9.VriendenLoterij behoudt zich het recht voor om de eenmalige bijdrage terug te vorderen als een Club van de Week niet binnen zes (6) maanden na ontvangst van de eenmalige bijdrage een aanvang gemaakt heeft met de realisatie van het ingediend clubproject of als de bijdrage niet besteed is aan het aangevraagde clubproject.
   10.Binnen 18 maanden na toekenning van de bijdrage dient het project gerealiseerd te zijn, bij gebreke waarvan de bijdrage terug gevorderd kan worden.
   11.Indien een club, vereniging of stichting langer de tijd nodig heeft of als er een wijziging is betreft de inhoud van het project, wordt een verzoek tot verlenging of wijziging per e-mail ingediend bij de VriendenLoterij, afdeling Clubs en Verenigingen t.a.v. Bart Groot, clubvandeweek@vriendenloterij.nl. De VriendenLoterij moet instemmen met de verlening of de wijziging.
   12.De Club van de Week ontvangt eenmalig een bijdrage van € 10.000,- voor het ingediende clubproject. Het is niet mogelijk om voor hetzelfde project nogmaals een aanvraag in te sturen.
   13.De toekenningen zijn terug te vinden op de website van de Vriendenloterij, vriendenloterij.nl/clubs

   Jurering:

   • Bij de toekenningen wordt gelet op het algemeen nut van aanvragen voor de toekenning van € 10.000,-.
   • De jury zal uiterlijk iedere maand maximaal vier (4) clubs, verenigingen of stichtingen € 10.000,- toekennen.
   • Met de club(s) van de week zal uiterlijk in de laatste week van de maand volgend op de maand van indienen van de aanvraag telefonisch én per e-mail contact worden opgenomen over de uitreiking van de eenmalige bijdrage.
   • De uitbetaling van de toegekende € 10.000,- zal na ontvangst van de getekende overeenkomst door de Vriendenloterij, binnen zes weken worden uitbetaald.

   Toekenning bijdrage:

   De aanwijzing van de toekenningen geschiedt door een jury, bestaande uit:

   • Managing Director VriendenLoterij
   • Hoofd Goede Doelen van de VriendenLoterij
   • Sportmarketeer VriendenLoterij.

   Onderstaande organisaties zijn uitgesloten:

   • Organisaties die een vaste ongeoormerkte bijdrage van de VriendenLoterij ontvangen;
   • Organisaties die een eenmalige schenking hebben ontvangen uit de opbrengst van 2019.
   • Betaald voetbal organisaties;
   • Vaste begunstigden van de Nationale Postcode Loterij en Bank Giro Loterij.

    Over de toekenningen kan niet worden gecorrespondeerd.

   VriendenLoterij Belmaanden

   Nationale Belmaanden 2020

   Tijdens de Nationale Belmaanden strijden clubs, verenigingen en stichtingen tegen elkaar vanuit hun eigen clubhuis. Doel van de actie is om de structurele inkomsten vanuit de VriendenLoterij te vergroten. Vijf maanden lang wordt er in totaal € 40.000,- verdeeld onder de best scorende clubs, verengingen of stichtingen.

   Lees meer over de Nationale Belmaanden

   Speel mee voor uw club!

   Bij de VriendenLoterij kunt u als deelnemer zelf bepalen welk goed doel u steunt. Kies uit een van onze 46 goede doelen, of uit een van de 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.

   Lees meer over meespelen voor uw club