Alzheimer Nederland: Kookclub Misverstand

Extra project
€ 418.000,-

Van de 280.000 mensen met dementie in Nederland woont 70% thuis. Meedoen en onder de mensen blijven is voor deze groep van groot belang. Naar aanleiding van de positieve resultaten en enthousiaste reacties van de deelnemers en hun familie op het televisieprogramma ‘Restaurant Misverstand’ biedt Alzheimer Nederland in samenwerking met Resto VanHarte het concept van Restaurant Misverstand als lokale activiteit aan. Met de extra loterijbijdrage worden de komende drie jaar via bestaande Alzheimer Cafe’s van Alzheimer Nederland 30 kookclubs opgezet voor 6.500 deelnemers. In deze restaurants gaan mensen met dementie met hun mantelzorger, familielid of vriend, samen koken en samen eten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Daarna is er een goede basis voor Alzheimer Nederland om zelfstandig door te gaan met dit concept.