Stichting Life Goals

Ichanta heeft haar leven weer op de rit

De 24-jarige Ichanta woont als alleenstaande moeder bij het Leger des Heils. Zij is bezig met een opleiding. Daarnaast is ze in haar eentje verantwoordelijk voor de opvoeding van haar zoontje. Het gaat goed met haar, maar ze vindt het wel zwaar. Via Stichting Life Goals vindt Ichanta aansluiting bij de samenleving.

Ichanta zit dankzij Stichting Life Goals in een voetbalteam waarmee ze regelmatig traint. Het team bestaat uit mensen die in ingewikkelde levenssituaties verkeren. Voetbal is een uitlaatklep. Het geeft structuur, ontspanning en vriendschap.

Haar teamgenoten zijn inmiddels haar vriendinnen. Ichanta deed zelfs mee aan de afgelopen Homeless World Cup. Een internationaal voetbaltoernooi voor kwetsbare mannen en vrouwen, dit jaar georganiseerd door Stichting Life Goals.

Meedoen in de samenleving

Stichting Life Goals helpt kwetsbare mensen zoals Ichanta via sport weer mee te doen in de samenleving. De stichting biedt bijzondere sportprogramma’s voor mensen met ernstige ontregeling van hun leven zoals dak- en thuislozen, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden, drugsverslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld.

Grote stappen voorwaarts

Onder begeleiding van speciaal opgeleide Maatschappelijke Sportcoaches zet Stichting Life Goals sportprogramma’s op. Deelnemers kunnen hierdoor grote stappen voorwaarts zetten op het gebied van wonen, werk en vrije tijd. Samen met vele zorg- en welzijnsorganisaties organiseert Life Goals bijzondere sportevenementen om duizenden mensen in beweging te krijgen.

Dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij kreeg de stichting dit jaar een eenmalige bijdrage van € 300.000,-. Hiermee kan de stichting in meer steden actief zijn en nog meer mensen begeleiden naar een beter bestaan.

Lees meer over Stichting Life Goals