Elin kan nog zien

Gelukkig kan kleine Elin nog zien

Elin kwam drie maanden te vroeg ter wereld. Hierdoor liep Elin het gevaar dat haar netvlies zou loslaten en ze haar zicht zou verliezen. Dankzij de netvliescamera van het Oogfonds werd in een vroeg stadium geconstateerd dat Elin een oogziekte had.

Elins zicht is gered. Nadat de diagnose gesteld was, onderging ze een laserbehandeling. Zonder deze vroege diagnose had Elin nu blind kunnen zijn. Gelukkig gaat het nu goed met haar, tot grote vreugde van ouders Jurgen en Fleur.

Met het project New Born Eyes zet het Oogfonds zich in om blindheid bij vroeggeboren baby’s te voorkomen. Jaarlijks worden duizenden zeer vroeggeboren baby’s onderzocht op ROP, een oogziekte waarbij het netvlies loslaat. Tijdige diagnose kan blindheid bij baby’s vaak voorkomen. Daarvoor zijn wel speciale netvliescamera’s nodig om de ogen van de allerkleinsten te kunnen controleren.

Dankzij uw deelname: netvliescamera's voor baby's als Elin

Netvliescamera's zijn duur en voor veel ziekenhuizen onbetaalbaar. Met het New Born Eyes-project wil het Oogfonds vijf ziekenhuizen verspreid door Nederland een camera schenken. Dankzij uw steun en die van de vele andere deelnemers, ontving het Oogfonds een fantastisch bedrag van de VriendenLoterij. Hiermee schafte het Oogfonds de eerste twee camera's aan.

Het Oogfonds

Het Oogfonds ondersteunt slechtzienden en blinden om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Meer dan 350.000 Nederlanders zijn slechtziend of blind. En dat terwijl ernstige slechtziendheid of blindheid 7 van de 10 keer voorkomen kan worden. Het Oogfonds wil vermijdbare blind- en slechtziendheid tegen gaan door middel van tijdige controle, onderzoek en voorlichting.

Lees meer over het Oogfonds