Stichting MS Research: Waarom verloopt MS bij iedereen anders?

Stichting MS Research - Waarom verloopt MS bij iedereen anders?

In Nederland lijdt één op de duizend mensen aan multiple sclerose. Bij deze ziekte is het centrale zenuwstelsel beschadigd, met name de hersenen en het ruggenmerg. Stichting MS Research wil via wetenschappelijk onderzoek meer te weten komen over MS, zodat ze deze akelige ziekte hopelijk ooit onder de knie krijgen.

De diagnose MS wordt vaak gesteld tussen het twintigste en veertigste levensjaar. De ziekte brengt veel onzekerheid met zich mee, zowel voor de persoon zelf als voor de directe omgeving.

Het is onbekend hoe MS zich ontwikkelt. Elke dag kan weer anders zijn. Door het ziekteproces van een groep MS-patiënten uit hetzelfde geboortejaar te volgen, hoopt MS Research meer te weten te komen. Met name over de factoren die het beloop van de ziekte bepalen. Dit biedt mogelijk uitzicht op een goede behandeling van MS.

Uniek project MS Research

Voor 'Project Y' heeft een team wetenschappers van het VUmc MS Centrum Amsterdam een oproep gedaan aan alle Nederlanders met MS die in het jaar 1966 geboren zijn. Deze aanpak is uniek in de wereld.

Deze groep mensen is in dezelfde tijd opgegroeid en inmiddels de vijftig gepasseerd. De meesten hebben de diagnose MS al meer dan tien jaar geleden gekregen, waardoor het inmiddels duidelijk is of hun ziekteverloop gunstig of ongunstig is.

Vier jaar

De gegevens van deze MS-patiënten worden uitgebreid onderzocht op de volgende zaken: omgevingsfactoren, leefgewoontes, voedingspatronen, MRI-scans en bloedgegevens. Deze informatie wordt vervolgens vergeleken met leeftijdsgenoten die geen MS hebben. Project Y geeft mogelijk zo inzicht in factoren die het verloop van MS kunnen verklaren.

Dankzij uw meespelen in de VriendenLoterij wordt een unieke dataverzameling opgebouwd. In geen enkel ander land is zo'n project ooit opgestart. Op basis van de uitkomsten kunnen onderzoekers van VUmc en elders zich weer richten op nieuw vervolgonderzoek.

Lees meer over Stichting MS Research

Ontvangen in 2017
€ 610.000,-