Stichting Move

Stichting Move

Kinderen kunnen meer bereiken in de maatschappij. Als ze maar hun talenten en mogelijkheden ontdekken. Dat is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Stichting Move wil dit verbeteren door kinderen tussen tien en twaalf jaar uit minder bedeelde wijken via scholen te koppelen aan studenten.

Zij laten deze kinderen ontdekken wat ze kunnen bereiken in hun leven. En welke impact ze zelf op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Tijdens het project maken de kinderen, samen met de studenten, kennis met nieuwe sporten, studies en talenten. Ze gaan vervolgens samen aan de slag om hun wijk te verbeteren, zoals bijvoorbeeld een speelterrein een opknapbeurt geven of de rommel in de buurt opruimen.

Move your world!

Om nog meer te kunnen bereiken breidt Stichting Move de doelgroep uit naar een oudere leeftijdsgroep, te weten vmbo-jongeren tussen twaalf en vijftien jaar. Hiervoor is het project 'Move your World!' in het leven geroepen. Deze groep jongeren voelt zich vaak niet gewaardeerd. Het vmbo heeft een negatief imago en het risico is dat jongeren zich hiernaar gaan gedragen.

De cijfers. Stichting Move is in acht verschillende steden actief. Ruim 6.000 kinderen zijn gekoppeld aan zo'n 1.500 studenten en hebben samen 250 projecten opgezet in hun wijk. Stichting Move streeft ernaar jaarlijks met 2.500 kinderen te werken. Dat moet mogelijk zijn, mede dankzij uw deelname aan de VriendenLoterij.

Eenmalige schenking in 2017
€ 285.000,-
Totaal ontvangen
€ 285.000,-