Stichting Move

Stichting Move

Kinderen kunnen veel bereiken in de maatschappij, als ze de kans krijgen hun talenten en mogelijkheden te ontdekken. Helaas is dat niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Move koppelt daarom kinderen tussen tien en twaalf jaar uit minder bedeelde wijken aan studenten om hen te laten ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen.

In een kortlopend project leren zij elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze iets moois voor elkaar kunnen krijgen in hun eigen buurt. Ze geven bijvoorbeeld een speelterrein een opknapbeurt, zorgen voor nieuwe vuilnisbakken of organiseren een spelletjesmiddag voor ouderen uit de buurt. De ideeën en talenten van de kinderen staan hierbij altijd voorop. De studenten helpen hen hun plannen te verwezenlijken. Zo ontdekken kinderen wat ze waard zijn en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben.

Move your world

Om nog meer te kunnen bereiken breidt Move de doelgroep uit naar een oudere leeftijdsgroep: vmbo-jongeren tussen twaalf en vijftien jaar. Met het nieuwe project 'Move your world' komen zij in actie voor een ander. Jongeren ontdekken hoe leuk het kan zijn om maatschappelijk betrokken te zijn en ze komen positief onder de aandacht. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen.

Stichting Move is in tien studentensteden actief. Sinds de oprichting in 2009 zijn ruim 8.500 kinderen gekoppeld aan zo'n 2.000 studenten. Samen hebben zij 350 projecten opgezet in hun wijk. Move streeft ernaar jaarlijks 2.500 basisschoolkinderen en 10.000 jongeren op het vmbo te laten ontdekken wat ze waard zijn. Dat moet mogelijk zijn, mede dankzij uw deelname aan de VriendenLoterij.

Eenmalige schenking in 2017
€ 285.000,-
Totaal ontvangen
€ 285.000,-