Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je wel goed kunt lezen en schrijven, vind je sneller een baan en heb je bijvoorbeeld meer grip op je gezondheid en geldzaken.

Stichting Lezen & Schrijven is in 2004 opgericht met als doel laaggeletterdheid in Nederland te voorkomen en te verminderen. Hoewel laaggeletterdheid voorkomt bij meer dan 10% van de volwassen bevolking, stond het als maatschappelijk probleem eigenlijk niet op de kaart.

Daarom zorgt de stichting ervoor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Nieuwe kans

Mede dankzij de ondersteuning van de Vriendenloterij biedt Stichting Lezen & Schrijven laaggeletterden scholing en krijgen zij zo een tweede kans.

Neem bijvoorbeeld Johan. Doordat hij niet kon lezen werd hij voor duizenden euro’s opgelicht. Inmiddels is een deel van zijn schulden afbetaald én zit Johan op taalles. Johan: “Nu ik kan lezen en schrijven heb ik het gevoel dat ik erbij hoor. Het is heerlijk om minder afhankelijk te zijn van anderen, ik durf veel meer”.

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Gesteund sinds 2009
Ontvangen in 2019
€ 200.000
Totaal ontvangen
€ 2,3 miljoen
Door deelnemers gekozen
€ 35.193
"De Vriendenloterij werkt mee aan een geletterd Nederland. Namens 2,5 miljoen laaggeletterden: bedankt!"
Geke van Velzen Directeur-Bestuurder Stichting Lezen & Schrijven