Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds: ZIN

Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds - ZIN

Duizenden jonge vluchtelingen uit Eritrea zijn de afgelopen jaren naar Nederland gekomen. Voor deze groep is het moeilijk om te integreren en goed in te burgeren. Het Herman van Veen Arts Center Fonds helpt hen via een interactieve theatervoorstelling.

Een groot deel van de Eritreeërs is - in tegenstelling tot de meeste Syrische vluchtelingen - niet of nauwelijks geschoold. Ze komen veelal van het Afrikaanse platteland en lopen ver achter in taal en algemene ontwikkeling. Dat maakt integratie en het meedoen in de Nederlandse maatschappij moeilijk.

Met het theater- en lesprogramma ‘ZIN’ wil Herman van Veen Arts Center Fonds deze groep helpen hun plek in de Nederlandse samenleving te vinden. Onderdeel hiervan is een interactieve voorstelling van jonge talentvolle acteurs, zangers en dansers. Zij spelen voor Eritrese vluchtelingen die de Nederlandse taal moeten leren. Centraal thema is de 'zin' en het geluk van communiceren.

Muziek, spel en dans

Via muziek, spel en dans komen op lichte en eenvoudige manier thema’s voorbij zoals ongemak en onbegrip. De voorstelling vindt plaats op het landgoed van het fonds, midden in de natuur van Soest, en is onderdeel van een uitgebreider lesprogramma.

Er zijn veertig uitvoeringen van ZIN, die dankzij uw meespelen in de VriendenLoterij in totaal 2.400 mensen bereiken. Daarnaast verschijnt er een digitale versie waarmee nog eens minstens 5.000 mensen kennis maken met bestaande taalprogramma’s van onder meer vluchtelingenwerk en verschillende ROC’s.

Lees meer over het Herman van Veen Arts Center Fonds

Ontvangen in 2017
€ 365.000,-