Stichting CPNB i.s.m. Stichting Lezen - Nationale BoekenBoost

Stichting CPNB spant zich in voor meer, betere en nieuwe ontmoetingen tussen lezers, auteurs en het Nederlandse boek. De organisatie doet dit door jaarlijks campagnes te organiseren voor verschillende doelgroepen en zo te laten zien dat er voor iedere lezer een geschikt boek is. De Nationale BoekenBoost is een nieuwe campagne die Stichting CPNB gaat organiseren samen met Stichting Lezen. Door te zorgen dat schoolbibliotheken een aantrekkelijker en meer recent aanbod van boeken hebben bevorderen de organisaties het leesplezier van schoolgaande jongeren. De komende 6 jaar ontvangen 300 scholen in regio’s met de grootste leesachterstand steeds nieuwe boeken voor hun bibliotheek. Elk jaar kunnen zo 101.500 leerlingen die boeken lezen. Stichting CPNB kan De Nationale BoekenBoost organiseren dankzij de eenmalige schenking die zij ontvangt van de VriendenLoterij.

Eenmalige schenking in 2018
€ 500.000