SchuldenlabNL

Ruim 2,9 miljoen Nederlandse huishoudens hebben moeite om rond te komen; 1,4 miljoen huishoudens hebben risicovolle of problematische schulden. Maar slechts 193.000 van die huishoudens zijn bekend bij de formele schuldhulp.

Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat een huishouden met financiële problemen om hulp vraagt waardoor schulden onnodig oplopen. Achter deze cijfers gaan mensen schuil met financiële stress en zorgen vanwege ziekte, werkloosheid of eenzaamheid. SchuldenlabNL werkt sinds 2018 op initiatief van H.M. Koningin Máxima met de overheid en het bedrijfsleven samen om lokaal succesvolle projecten rondom schulden en armoede in heel Nederland mogelijk te maken. Nu al kan SchuldenlabNL de vele verzoeken voor samenwerking nauwelijks aan. Met de eenmalige schenking van de VriendenLoterij kan SchuldenlabNL ervoor zorgen dat vier succesvolle projecten door het hele land heen leiden tot een effectievere schuldenaanpak.

Totaal ontvangen
€ 1.000.000