Pink Ribbon

Pink Ribbon

Pink Ribbon financiert onderzoeken en projecten op het gebied van borstkanker. 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Jaarlijks krijgen ongeveer 17.000 mensen de diagnose borstkanker waarvan ongeveer 3.200 het niet overleven.

Pink Ribbon financiert projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Met als doel een beter en langer leven voor de (ex) borstkankerpatiënt.

Mede dankzij deelnemers van de VriendenLoterij wordt het onderzoek Borstkanker erfelijkheidsonderzoek; gelijke kansen voor iedereen gefinancierd. Het uiteindelijk doel hiervan is dat bij alle nieuwe borstkankerpatiënten bekeken wordt of zij in aanmerking komen voor erfelijkheidsonderzoek.

Volgens de huidige richtlijn komen namelijk alle patiënten die jonger zijn dan 40 jaar in aanmerking voor een verwijzing naar een onderzoek naar erfelijkheid. Dit is in Nederland bij ruim 4% van de borstkankerpatiënten het geval.

Echter, van de Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten is ruim 25% jonger dan 40 jaar. Toch blijken juist de jonge Turkse en Marokkaanse borstkankerpatiënten aanzienlijk minder naar de klinische genetica te worden verwezen. Ook lager opgeleide patiënten worden minder vaak doorverwezen. Pink Ribbon wil hier verandering in brengen.

Kanker bespreekbaar voor kinderen

Ook heeft Pink Ribbon dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij bijgedragen aan de website www.kankerspoken.nl. Een website die helpt om kanker bespreekbaar te maken voor kinderen. Zo kunnen ook peuters en kleuters terecht op de website, waarin ze uitleg krijgen over de ziekte.

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Gesteund sinds 2009
Ontvangen in 2018
€ 200.000,-
Totaal ontvangen
€ 7,8 miljoen
Door deelnemers gekozen
€ 545.744
"Mede dankzij de VriendenLoterij heeft Pink Ribbon al meer dan 200 onderzoeken en projecten op het gebied van borstkanker gefinancierd."
Nicolette Salden Brand Manager Pink Ribbon