Pink Ribbon

Pink Ribbon

Pink Ribbon financiert onderzoeken en projecten op het gebied van borstkanker. 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Jaarlijks krijgen ongeveer 17.000 mensen de diagnose borstkanker. Ondanks dat de overlevingskansen goed zijn, sterven er in Nederland jaarlijks alsnog ruim 3.200 mensen aan de (gevolgen van) de ziekte.

Een beter leven voor borstkankerpatiënten in alle fases van de ziekte. Dat is de missie van Pink Ribbon. Door het financieren van onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker, in een tijd waarin steeds meer mensen borstkanker krijgen.

Onderstaande een aantal onderzoeken die mogelijk zijn gemaakt dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij uitgelicht:

Vermoeidheid na borstkanker

Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht na behandeling van borstkanker. Het belemmert het dagelijks functioneren van (ex)-borstkankerpatiënten. Er is een internet therapie ontwikkeld waarbij patiënten door hun doen en denken te veranderen, zelf de vermoeidheid kunnen aanpakken.

Moeder zijn en borstkanker krijgen

Meer dan 25% van de borstkankerpatiënten heeft thuiswonende kinderen. Het omgaan met borstkanker is voor zowel ouders als kinderen een complexe opgave wat kan leiden tot emotionele problemen. Naast de vele veranderingen en emoties die de diagnose voor moeders met zich meebrengt, staan zij ook voor de taak om hun kinderen te informeren over de ziekte en het verloop van de behandelingen. Ook voor kinderen kan het lastig zijn om de zorg voor en over hun moeder in balans te brengen met activiteiten buiten het gezin én met de eigen behoefte aan steun.

Fysieke fitheid en welzijn bij uitgezaaide borstkanker

Sommige patiënten met borstkanker kunnen niet meer genezen. In de tijd die zij nog hebben, volgen ze een behandeling die er op gericht is de ziekte te vertragen. Het behouden van de kwaliteit van leven is van groot belang, maar een moeilijke opgave. Vrouwen die lichamelijk fit zijn, hebben (gemiddeld) minder last van vermoeidheid en een betere kwaliteit van leven. Naast het bewijs voor deze positieve effecten van lichamelijke training, voelen fitte vrouwen zich (gemiddeld) meer ontspannen.

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Gesteund sinds 2009
Ontvangen in 2019
€ 200.000
Totaal ontvangen
€ 8,5 miljoen
Door deelnemers gekozen
€ 505.973
"Mede dankzij de VriendenLoterij heeft Pink Ribbon al meer dan 200 onderzoeken en projecten op het gebied van borstkanker gefinancierd."
Indira Balgobind Brandmanager Pink Ribbon