Nierstichting i.s.m. Alzheimer Nederland en Hartstichting – MediaLab

Kwetsbare groepen, meestal de groepen met de laagste inkomens en opleidingsniveaus, zijn er qua gezondheid slechter aan toe dan de midden- en hogere inkomensgroepen. Met de huidige beschikbare communicatiemiddelen vinden de gezondheidsfondsen het lastig deze kwetsbare groepen te bereiken.

Daarom richten zij in samenwerking met een partner met veel expertise op het gebied van innovatieve mediastrategieën en communicatiemethoden het MediaLab op. In het MediaLab worden communicatiemiddelen ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van groepen mensen. Dit biedt een zee aan mogelijkheden voor alle gezondheidsfondsen om juist die mensen te bereiken die ze nu nog niet aanspreken.

Lees meer over de Nierstichting
Lees meer over Alzheimer Nederland
Lees meer over de Hartstichting