Nederlandse-vereniging-voor-autisme-fast-lane-autism

Nederlandse Vereniging voor Autisme - Fast Lane Autism

De tijd tussen het vermoeden van autisme en het starten van een diagnosetraject duurt gemiddeld ruim drie jaar. De lange periode van onbegrip leidt vaak tot andere klachten zoals gebrek aan zelfvertrouwen, gedragsproblemen, problemen tussen ouder, kind en familie en problemen op school.

Het lange diagnosetraject komt voor een belangrijk deel door gebrek aan expertise bij huisartsen en het consultatiebureau maar ook doordat de mogelijkheden voor juiste diagnostiek en de financiering daarvan in Nederland onvoldoende inzichtelijk zijn voor zowel ouders als de verwijzer. Dat terwijl een vroegtijdige signalering van autisme voor een kind en het gezin de meeste kans op de juiste begeleiding en/of behandeling biedt.

De Toverfluit

Mede dankzij uw deelname start de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in het Papageno Huis een ontmoetingsplek: De Toverfluit. Een plek voor ouders en kinderen waar hun in een ontspannen, informele sfeer vroeg-diagnostiek, advies en hulp wordt geboden dankzij de aanwezigheid van een multidisciplinair team van deskundigen.

In het Papageno Huis, opgericht door dirigent Jaap  van Zweden en zijn vrouw, krijgen jongeren met autisme passende begeleiding. Binnen vier weken ontvangen ouders in een eindgesprek de diagnose van hun kind. Hierna wordt samen met de ouders direct een plan gemaakt voor de eerste vervolgstappen.

De resultaten van dit project zullen gebruikt worden om consultatiebureaus, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten te overtuigen dat dit project gecontinueerd moet worden en navolging moet krijgen op andere plaatsen in Nederland.

Lees meer over de Nederlandse Vereniging voor Autisme

Ontvangen in 2015
€ 500.000,-