Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) - CamOnWheels

Voor jongeren met een ernstige spraak- en taalontwikkelingsstoornis hebben is het moeilijk om contact te maken. Naar schatting zijn er in Nederland 60.000 van deze jongeren. Ze leven vaak in sociaal isolement. Doorgaans zijn zij wel meer visueel ingesteld dan hun leeftijdsgenoten. Het medium film sluit goed aan bij deze visuele oriëntatie.

Cam On Wheels is een sociaal initiatief om jongeren na hun schoolperiode een kans te bieden hun visuele talenten verder te ontwikkelen. De jongeren krijgen film-, montage- en FaOC-lessen (Film als Ondersteunend Communicatiemiddel) van professionals en kunnen als junior filmmaker en/of verslaggever aan de slag op werkervaringsplaatsen.

In opdracht of op eigen initiatief maken ze films , bijvoorbeeld de registratie van een festival, sportevenement of nieuwsmoment. Benodigde middelen om te kunnen filmen en monteren met een lichamelijke beperking worden gefaciliteerd en ondersteund. Met een statief verbonden aan hun rollator of rolstoel maken ze hun films.

Mede dankzij u worden 150 jongeren opgeleid tot (zoveel mogelijk) zelfstandige en goed opgeleide filmmakers en film-editors. Bovendien maakt de filmsector dankzij dit project kennis met niet-sprekend visueel beeldtalent waardoor deze sector gestimuleerd wordt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten.

Lees meer over de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapten Kind

Ontvangen in 2015
€ 473.000,-