Nederlandse Rode Kruis

Het Rode Kruis biedt wereldwijd noodhulp aan slachtoffers van rampen of oorlogen. Ook bij evenementen en calamiteiten in Nederland levert het Rode Kruis medische assistentie.

Mocht Nederland getroffen worden door een ramp, bijvoorbeeld een grootschalig ongeluk of een overstroming, dan zorgt het Rode Kruis in korte tijd voor veel vrijwilligers. Zij verlenen medische ondersteuning, zorgen voor ontruiming en evacuatie, bieden slachtoffers een veilige plek en zorgen ervoor dat dierbaren elkaar weer terug kunnen vinden.

De vrijwilligers van het Rode Kruis staan ook paraat bij grootschalige evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse en Pinkpop. Daarnaast helpen de vrijwilligers bij extra weerbaarheid in Nederland. Zo redt kennis van EHBO levens, voordat de hulpdiensten arriveren.

“Dankzij de steun van de VriendenLoterij kunnen we ervoor zorgen dat in tijden van nood niemand er alleen voor staat” - Gijs de Vries, directeur Rode Kruis.

Daarnaast stimuleert en helpt het Rode Kruis kwetsbare groepen om zelf een netwerk op te bouwen, waarop ze terug kunnen vallen in tijden van nood. Dit doen ze bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen op maat, telefooncirkels en huisbezoek.

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Totaal ontvangen
€ 8 miljoen
Door deelnemers gekozen
€ 315.920