Nederlandse Brandwondenstichting: Het p-ABC-team

Project: De ontbrekende schakel in acute brandwondenzorg bij kinderen

Jaarlijks worden er zo'n 250 patiënten jonger dan vijf jaar behandeld in de drie Nederlandse brandwondencentra. Kinderen met levensbedreigende verwondingen worden opgenomen op een Intensive Care in de buurt, omdat de brandwondencentra geen speciale Kinder-Intensive Care Unit hebben. Zij moeten daarom één keer extra vervoerd worden van het ziekenhuis waar ze binnenkwamen naar een brandwondencentrum voor verdere behandeling. Het vervoer is een extra risico en zware belasting voor het kind. Voor het opzetten van een Kinder-Intensive Care Unit in het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk ontvangt de Nederlandse Brandwondenstichting een extra bijdrage van de VriendenLoterij. Hierdoor is extra vervoer niet meer nodig. Ook wordt een team met kinderbrandwondenexperts (pediatric-Acute Burn Care team of pABC-team) opgeleid. Dit team levert de best mogelijke brandwondenzorg aan het kind en geeft psychologische steun aan de familie. Dankzij de extra bijdrage van de VriendenLoterij worden zo jaarlijks 8 tot 10 jonge kinderen met ernstige brandwonden in de regio zo snel mogelijk behandeld. De verwachting is dat andere financiers bij bewezen succes de kosten voor p-ABC-team in de andere twee Nederlandse brandwondencentra op zich nemen.

Ontvangen in 2019
€ 295.000