Nederlandse Brandwonden Stichting: VR Vriendschap

Nederlandse Brandwonden Stichting - VR Vriendschap

Nederland kent drie brandwondencentra: Beverwijk, Groningen en Rotterdam. Jaarlijks worden hier bijna 1.000 mensen opgenomen voor intensieve behandeling. Die tijd kan erg eenzaam zijn, omdat familie en vrienden vaak niet bij hun dierbaren mogen komen.

In verband met infectiegevaar liggen de patiënten met ernstige brandwonden namelijk langdurig op een geïsoleerde kamer. Daar mag niemand bij, behalve doktoren en verpleging. Slachtoffers missen dan (fysiek) contact en voelen zich eenzaam.

De brandwondencentra hebben hiervoor een oplossing gevonden: Virtual Reality. VR kan de situatie veranderen en ervoor zorgen dat deze patiënten belangrijke momenten met dierbaren toch kunnen beleven.

VR-techniek in brandwondencentra

Hoe gaat dat in zijn werking? We plaatsen één 360º VR-camera bij de patiënt en ook één op de locatie van de naaste familie of vrienden waarmee de patiënt een virtuele livestream wil hebben. Via een VR-bril maken ze vervolgens contact.

Het kan natuurlijk voorkomen dat de persoon zodanig aan zijn gezicht is verbrand dat hij geen VR-bril kan dragen. In dat geval kan hij de beelden ook bekijken via een tablet of mobiele telefoon. Door deze technologische oplossing kunnen brandwondenpatiënten onderdeel zijn van hun thuisomgeving. Zo voelen ze zich beter en kunnen ze zich ontspannen. Uit ervaring van eerdere projecten met VR is gebleken dat de behoefte aan pijnmedicatie lager is.

Ieder brandwondencentrum ontvangt voor een periode van twee jaar drie Virtual Reality-sets bestaande uit twee VR-brillen, twee 360º camera’s en twee toegepaste telefoons. Dat is mede mogelijk dankzij uw meespelen in de VriendenLoterij.

Lees meer over de Nederlandse Brandwonden Stichting

Ontvangen in 2017
€ 320.000,-