Lucille Werner Foundation

In Nederland wonen meer dan 1,7 miljoen mensen met een handicap. In onze samenleving heeft een handicap vaak een negatief imago. De Lucille Werner Foundation stimuleert een positieve beeldvorming rond mensen met een handicap en helpt hen te denken in mogelijkheden.

Dit doet de foundation door het inzetten van verschillende media en het ondernemen van gerichte activiteiten voor deze doelgroep. Zo initieerde de Lucille Werner Foundation o.a. de CAPawards en de Mis(s)verkiezing.

CAPawards

De Lucille Werner Foundation - opgericht door VriendenLoterij Ambassadeur Lucille Werner - initieerde onder meer de CAPawards en de juniorvariant de CAPPIES. CAP verwijst naar handiCAP maar ook naar ‘capability’; de mogelijkheden die je hebt met je handicap.

Tijdens de jaarlijkse televisieshow wordt een CAPaward uitgereikt aan een persoon met een handicap en met een bijzonder talent, binnen de categorieën carrière, entertainment en sport. Het programma laat een breed publiek zien welke mogelijkheden mensen met een lichamelijke handicap hebben. 

Klaarstomen voor de arbeidsmarkt

Uit de CAPawards is in 2010 de CAP100 ontstaan: een groep van 100 mensen met een handicap die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. CAP100 brengt mensen met een handicap en het bedrijfsleven bij elkaar.

Het uiteindelijke doel is om een passende arbeidsplaats te vinden voor mensen met een handicap. Uit cijfers van het CBS blijkt dat mensen met een lichamelijke of psychische beperking een steeds grotere behoefte hebben aan een baan en een maatschappelijke carrière.  

Mede dankzij onze deelnemers kan de Lucille Werner Foundation haar initiatieven verder ontwikkelen.

Lees meer over Lucille Werner

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Gesteund sinds 2012
Ontvangen in 2018
€ 200.000,-
Totaal ontvangen
€ 2,5 miljoen
Door deelnemers gekozen
€ 49.916
"Dankzij de VriendenLoterij kan de Lucille Werner Foundation mensen met een handicap klaarstomen voor het bedrijfsleven. U zorgt ervoor dat zij weer volop meedraaien in onze samenleving! "
Lucille Werner Oprichter