De Leescoalitie

In Nederland zijn er nog steeds kinderen die van school komen zonder dat ze goed kunnen lezen. De Leescoalitie, een samenwerking van Stichting Lezen, Stichting CPNB, de Koninklijke Bibliotheek, Stichting Lezen en Schrijven, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, heeft als ambitie dat in 2025 geen enkel kind meer met een leesachterstand van school komt. En dat alle volwassenen in Nederland kunnen lezen en schrijven of bezig zijn dat te leren. Om dit doel te bereiken wil de Leescoalitie de komende zeven jaar via campagnes mensen bereiken die niet in de boekhandel of bibliotheek komen. Ook is nieuw lesmateriaal nodig. De Leescoalitie ontvangt een eenmalige schenking van de VriendenLoterij om haar belangrijke werk te kunnen voortzetten en uitbreiden.

Ontvangen in 2018
€ 400.000