Jeugdsportfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp - Superspetters

Jaarlijks verlaten 10.000-15.000 kinderen de basisschool zonder zwemdiploma. Dit komt vaak doordat ouders de zwemlessen niet kunnen betalen. Vanuit de overheid wordt schoolzwemmen vaak niet meer ondersteund. Daarom is het initiatief SuperSpetters gestart.

Jeugdsportfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en KNZB willen dat kinderen zwemveilig van de basisschool komen. Daarom lanceren zij een compleet nieuwe en innovatieve en betaalbare zwemlesmethode: SuperSpetters. Met SuperSpetters leren kinderen op een veiligere, snelle en leuke manier zwemmen waarbij er veel aandacht is voor persoonlijk contact.

Kinderen krijgen vanaf vijf jaar twee keer in de week les in kleine groepjes van gediplomeerde zwemleraren. De kinderen zijn binnen een schooljaar zwemvaardig en –veilig en krijgen het KNZB SuperSpetters diploma, vergelijkbaar met het eindniveau van het huidige C-diploma.

Mede dankzij u worden in één jaar 4000 kinderen zwemvaardig en zwemveilig via Superspetters. Het Jeugdsportfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp verwachten met deze start andere financiers, waaronder mogelijk ook de overheid, te overtuigen en zo het programma langdurig voort te kunnen zetten.

De beide organisaties hebben in ieder geval de ambitie om via dit programma tussen 2016 en 2019 in totaal 11.088 kinderen hun zwemdiploma te laten halen.

Lees meer over het Jeugdsportfonds
Lees meer over Nationaal Fonds Kinderhulp

Ontvangen in 2015
€ 500.000,-