Jeugdsportfonds

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch aan sport of cultuur kunnen doen. In Nederland leven zo’n 378.000 kinderen in gezinnen waar te weinig geld is om de contributie van een sportclub of het lesgeld van bijvoorbeeld een muziek- of dansschool te betalen.

Doordat deze kinderen niet mee kunnen doen, missen ze allerlei kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Voetballen, judo, dansen of muziek maken helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

Alle kinderen doen mee

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor kinderen en jongeren uit armere gezinnen de contributie / het lesgeld en in veel gevallen ook de benodigde attributen zoals voetbalkleding of dansschoenen. De aanvragen worden gedaan via professionals (intermediairs) die het gezin meestal al kennen, zoals leerkrachten, buurtsportcoaches, jeugdhulpverleners en wijkteam medewerkers.

Kansen voor kinderen en jongeren

De ouders ontvangen zelf geen geld. De bijdrage wordt direct naar de sportvereniging of culturele instelling overgemaakt. De intermediair ziet erop toe dat het kind ook werkelijk deelneemt aan de activiteiten waarvoor betaald is.

Met de bijdrage van de VriendenLoterij kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur jaarlijks duizenden kinderen een kans bieden!

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Gesteund sinds 2012
Ontvangen in 2018
€ 400.000
Totaal ontvangen
€ 2,6 miljoen
Door deelnemers gekozen
€ 57.281
"Meedoen aan sport of cultuur kan echt verschil maken in het leven van kinderen en de gezinnen waarin ze opgroeien."
Monique Maks Directeur