Jeugdeducatiefonds

Eén op de twaalf kinderen in Nederland leeft in armoede. Het grootste deel daarvan is jonger dan 12 jaar. Armoede leidt tot stress en zorgen in het gezin, weinig aandacht voor school, geen mogelijkheden om uitstapjes te maken of voor bijles als een kind achterloopt.

Het Jeugdeducatiefonds draagt bij aan een samenleving waarin alle kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Het fonds richt zich daarom op de 600 basisscholen in Nederland waar minimaal de helft van de leerlingen opgroeit in een gezin dat minder dan 150% van het sociaal minimum te besteden heeft. Leerkrachten van deze scholen dienen aanvragen in voor steun aan individuele leerlingen en voor activiteiten waar de school zelf geen budget voor heeft, zoals lesprogramma’s op het gebied van sport, spel en cultuur. In 2019 bereikte het Jeugdeducatiefonds 18.000 kinderen op 91 scholen. Scholen staan inmiddels bij het fonds in de rij om ook mee te kunnen doen. Met de eenmalige schenking van de VriendenLoterij kan het Jeugdeducatiefonds haar belangrijke werk uitbreiden naar acht nieuwe scholen met in totaal 1.600 leerlingen en hen langdurig ondersteunen.

Totaal ontvangen
€ 440.000