Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten

Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten - De Perfecte Match

Voor mensen met een verstandelijke beperking is gewoon meedoen in de samenleving geen vanzelfsprekendheid. Zij ervaren meer obstakels bij het naar school gaan, in hun vrijetijdsbesteding en bij het vinden van een baan dan anderen. Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten zijn daarom gestart met het project De Perfecte Match.

Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten koppelen speeltuinen aan scholen voor speciaal onderwijs. Ook organisaties voor dagbesteding voor jongeren met een verstandelijke beperking zijn gekoppeld aan speeltuinen.

Het project heeft al haar eerste succesen geboekt. Jongeren met een verstandelijke beperking houden onder andere het groen bij, vegen de speeltuin en houden de omgeving netjes. Het werk in de speeltuin wordt door hen met plezier gedaan. Na afronding van de stage blijft 40% van de jongeren actief in de speeltuin.

Mede dankzij u kunnen Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten dit project op veel meer plekken in Nederland uitvoeren. In de periode 2016 – 2019 krijgen 875 jongeren met een verstandelijke beperking een stage- of werkplek in één van 125 buurtspeeltuinen in Nederland. Minimaal 350 jongeren blijven na 2019 actief in de speeltuin en voor de buurt.

Lees meer over Jantje Beton
Lees meer over Fonds verstandelijk gehandicapten

Ontvangen in 2015
€ 446.000,-