Jantje Beton -  De Speelkaravaan komt eraan!

Jantje Beton zet zich samen met kinderen in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Dit met als doel om in 2032 alle kinderen minimaal 1 uur per dag intensief te laten 11 spelen en bewegen. Jantje Beton geeft daarbij extra aandacht aan kwetsbare kinderen. Speeltuinvrijwilligers geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het organiseren van nieuwe en uitdagende spelvormen en activiteiten voor kinderen. Daarin voorziet de Speelkaravaan. Elke deelnemende speeltuin krijgt een passende activiteit uit de Speelkaravaan aangeboden: van kindercircus en sport- en spel tot theater. Binnen dit project is er speciaal aandacht voor kinderen die vanwege geldgebrek niet mee kunnen doen aan vrijetijdsactiviteiten. Dankzij de extra bijdrage van de VriendenLoterij kunnen de komende drie jaar 5.000 kinderen in 50 van de armste buurten van Nederland genieten van de bijzondere activiteiten van de Speelkaravaan en zo aan hun zelfvertrouwen werken.

Lees meer over Jantje Beton

Ontvangen in 2018
€ 428.227