Ivoren Kruis

Het Ivoren Kruis zet zich in voor de bevordering van mondgezondheid. De mondgezondheid van veel kwetsbare ouderen die in verpleeg- en verzorgingstehuizen in Nederland verblijven is slecht. Hierdoor hebben zij vaak onnodig veel pijn, moeite met kauwen en vormen mogelijke infecties een risico voor de gezondheid.

Landelijk vrijwilligersproject

Het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid, start met de bijdrage van de VriendenLoterij een landelijk vrijwilligersproject om de mondzorg voor deze ouderen binnen korte tijd te verbeteren. Hiervoor gaat het Ivoren Kruis 400 tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten opleiden om als vrijwilliger training te gaan geven aan de verzorgenden in alle ruim 2100 verpleeg- en verzorgingstehuizen. Zo wordt mondhygiëne een vast onderdeel wordt van de dagelijkse zorg.

Speel mee voor dit goede doel

Koop een lot
Ontvangen in 2014
€ 150.000,-