Hulphond Nederland - Kwispellezen

Hulphond Nederland zet voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek met succes hulphonden in voor therapie. Bijvoorbeeld voor kinderen met een leesachterstand. In een test met bibliotheek Midden-Brabant en de Universiteit van Tilburg lazen kinderen onder begeleiding voor aan een hulphond. Kinderen die meededen hadden moeite met lezen, vonden hardop lezen in de klas bovenmatig spannend of konden zich moeilijk op het lezen concentreren. Uit de test blijkt dat voorlezen aan een hond bij de kinderen de druk om te presteren verlaagt. Kinderen zijn daardoor meer ontspannen. Bovendien worden de kinderen een soort leerkracht voor de hond. Zij kunnen immers iets wat de hond niet kan, namelijk lezen! Voorlezen aan een hond vergroot het zelfvertrouwen en de motivatie om te lezen van de kinderen, met als gevolg dat ook de leesvaardigheid toeneemt. Hulphond Nederland ontvangt een bijdrage van de VriendenLoterij om het project uit te breiden zodat de komende twee jaar 600 kinderen via 25 bibliotheken kunnen kwispellezen.

Lees meer over Hulphond Nederland

Ontvangen in 2018
€ 428.227