Fonds Slachtofferhulp - Project Trafvic

De afgelopen jaren is het aantal aanrijdingen, ernstige gewonden en verkeersdoden gestegen. In 2016 raakten 21.400 mensen ernstig gewond en in 2017 zijn er 613 mensen omgekomen in het verkeer. Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de nabestaanden en slachtoffers van ernstige verkeersongevallen ook op de lange duur nog ernstige psychosociale problemen ervaart. Het ontbreekt hen aan goede specialistische hulp. Daarnaast hebben slachtoffers en nabestaanden vaak recht op een schadevergoeding die lang op zich laat wachten waardoor zij in financiële problemen komen en het ongeval niet achter zich kunnen laten. Fonds Slachtofferhulp zorgt dat alle slachtoffers en nabestaanden van een ernstig verkeersongeval specialistische en laagdrempelige hulp krijgen en hun rechtspositie verbetert. Hierdoor is de psychosociale impact van wat hen is overkomen zo laag mogelijk en kunnen ze hun leven sneller weer oppakken. Met de bijdrage van de VriendenLoterij wordt de ontwikkeling van een innovatieve aanpak om dit mogelijk te maken gefinancierd.

Lees meer over Fonds Slachtofferhulp

Ontvangen in 2018
€ 395.000