Everyday Heroes

Everyday Heroes helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan.

Bedrijven kopen ‘Power Certificaten’ bij de stichting waarna een jobcoach de laatste obstakels om een (andere) passende werkgever te vinden wegneemt. Dat zit bijvoorbeeld in begeleiding, opleidingen, reiskosten of iets tastbaars zoals een elektrische fiets. 192 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vonden op deze wijze al een werkplek. De methode van Everyday Heroes is effectief en vervult een sleutelfunctie tussen werkgevers, jobcoaches, overheden en kandidaten. Everyday Heroes ontvangt een eenmalige schenking van de VriendenLoterij om haar belangrijke werk te kunnen voortzetten en uitbreiden.

Totaal ontvangen
€ 200.000