De Schoolschrijver

De Schoolschrijver

In Nederland verlaat zo’n 25% van de leerlingen de basisschool met een taalachterstand van twee jaar. Het percentage laaggeletterden in ons land is de afgelopen jaren gestegen. De verwachting is dat het zal blijven stijgen. De Schoolschrijver richt zich op kinderen van zes tot twaalf die niet in een taalrijke omgeving opgroeien en weinig lezen.

Het reguliere onderwijs kan de achterstand vooralsnog niet wegwerken. Er zijn op dit moment 1,3 miljoen laaggeletterden in Nederland, waarvan 65 procent autochtoon en 35 procent allochtoon. De Schoolschrijver bevordert leesplezier, taalontwikkeling en woordenschat van kinderen door de inzet van een creatief programma van de Schoolschrijvers.

In het creatieve programma verbinden bekende kinderboekenschrijvers zich voor een half schooljaar aan een basisschool. Mede dankzij uw deelname kan Stichting De Schoolschrijver meer bekende auteurs inzetten op taalzwakke basisscholen in Nederland.

Daarnaast wordt de bijdrage gebruikt om de komende drie jaar het programma inhoudelijk verder te verbeteren en meer middelen aan te trekken om zo een snellere groei mogelijk te maken.

Ontvangen in 2015
€ 300.000,-