Stichting De Schoolschrijver

Stichting De Schoolschrijver zet kinderboekenschrijvers in om leerlingen op basisscholen, met name in wijken waar de taalachterstand groot is, taalsterk te maken. De Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen schrijven en de magie van taal. Kinderen krijgen zo meer plezier in lezen en schrijven. Dit werkt zo goed dat ook scholen uit minder taalarme wijken graag gebruik maken van deze nieuwe manier van taalles geven. De Schoolschrijver heeft daarom samen met de kinderboekenschrijvers een online lesprogramma ontwikkeld dat zowel leerlingen, docenten als ouders kunnen gebruiken, op school of thuis. Stichting De Schoolschrijver krijgt een eenmalige schenking van de VriendenLoterij en wil dit gebruiken om over twee jaar het online lesprogramma aan te kunnen bieden op 370 scholen door heel Nederland.

Totaal ontvangen
€ 536.000