Alzheimer Nederland - Deltaplan Dementie: Hulp bij hoofdzaken

In Nederland leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Met de toename van het aantal ouderen verdubbelt dit aantal in de komende decennia. Het is de verwachting dat dementie in 2030 de belangrijkste doodsoorzaak zal zijn. Alzheimer Nederland wil deze ontwikkeling een halt toe roepen.

Deltaplan Dementie

Samen met overheid, bedrijfsleven, wetenschap, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars is een ambitieus nationaal actieplan ontwikkeld: Het Deltaplan Dementie. Als onderdeel van dit plan steunt de VriendenLoterij Alzheimer Nederland met een extra projectbijdrage in haar strijd tegen dementie door de financiering van een toegankelijk digitaal platform waar mensen met dementie en hun naasten terecht kunnen met vragen.

Daarnaast worden met deze extra projectbijdrage 10 innovatieve praktijkprojecten gefinancierd die zorgen dat mensen met dementie langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven en mantelzorgers ondersteund worden.

Lees meer over Alzheimer Nederland

Web
www.alzheimer-nederland.nl
Adres
Stationsplein 121
3800 CB Amersfoort
Ontvangen in 2014
€ 500.000,-