sc Heerenveen - Project: Wy tinke oan moarn (wij denken aan morgen)

Als de omgeving gezond is, wordt het maken van een gezonde keuze gemakkelijker en weer normaal. Een vitale omgeving voor de (jonge) inwoner van Friesland is voor sc Heerenveen een belangrijk speerpunt, dat begint door bewustwording aan te moedigen op jonge leeftijd.

Er bestaat een sterk verband tussen leesvaardigheid en gezondheidsvaardigheid. De insteek van het project ‘Wy tinke oan moarn’ is vitaliteit en leesplezier aan te moedigen bij kinderen op basisscholen door:

- gezamenlijk boeken ‘te scoren’ met sc Heerenveen en de Friese Bibliotheken
- gezond koken te stimuleren en faciliteren na schooltijd met de Friese Ideële Kinderkookschool
- een sociaal en pedagogisch lespakket (‘Scoren voor Vitaliteit in Friesland’) te ontwikkelen. Door eigen fans ((oud-)docenten) en in samenspraak met de GGD Fryslân

Met elkaar scoren op het gebied van vitaliteit in Friesland, een ambitie die door de club is uitgesproken samen me de GGD Fryslân in het kader van de Friese Preventieaanpak. Binnen de Friese Preventieaanpak maken diverse samenwerkende organisaties zich sterk voor een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor alle Friese Inwoners.

Doelstelling van dit project is dat kinderen in Friesland met leeftijden tussen de 10-12 jaar (meer) leren en lezen en letterlijk en figuurlijk in beweging komen en blijven. Bij ieder onderdeel houden we de dag van morgen voor ogen door preventief te werken aan de toekomst.