Over de VriendenLoterij

Missie

Wij willen goede doelen steunen die werken aan gezondheid en welzijn. Wij werven fondsen voor onze goede doelen en geven bekendheid aan hun werk door het organiseren van een loterij. Bekijk het jaarverslag 2019 van de VriendenLoterij.

Algemeen

De VriendenLoterij zet zich in voor een sportieve en gezonde samenleving. Daarom steunen wij goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Onze bekende Vrienden helpen ons om onze doelstellingen aan een groter publiek kenbaar te maken, bijvoorbeeld via een TV optreden of door het organiseren van een Meet & Greet. Naast onze vaste goede doelen, kunnen deelnemers van de loterij ervoor kiezen om vriend te worden van hun eigen club of vereniging (het zogenoemde geoormerkt meespelen). De VriendenLoterij valt samen met de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij onder de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.

Geoormerkt meespelen

Uniek aan de VriendenLoterij is dat deelnemers zelf kunnen kiezen welk goed doel zij steunen met hun maandelijkse inleg. Dit heet geoormerkt meespelen. Wie geen keuze maakt, steunt automatisch de vaste goede doelen van de VriendenLoterij op het gebied van gezondheid en welzijn.

Regelgeving

Regelgevende en controlerende organen en instrumenten spelen een rol bij de organisatie en de verdeling van de opbrengst. Lees meer over regelgeving en toezicht.

Loterij zonder winstoogmerk

De VriendenLoterij is door de Belastingdienst voorzien van de status: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een onderneming verkrijgt de ANBI status als zij aan strikte voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld het werken zonder winstoogmerk en de eis dat een instelling zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Lees meer over ANBI status.