Nederlandse Vereniging voor Autisme

Ruim 1% van de Nederlanders, dus ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme. Dankzij jouw bijdrage kan de Nederlandse Vereniging voor Autisme zich inzetten voor mensen met autisme en hun naasten. Bijvoorbeeld door voor hun belangen op te komen bij de lokale en landelijke overheid. Of door aandacht voor autisme te vragen in de pers. Met de steun van de VriendenLoterij organiseren 300 vrijwilligers regionale informatiedagen en activiteiten, zoals thema- en filmavonden.

Lees meer