Schoolsport Plus, Geen woorden? Dan daden!

Via Schoolsport Plus ervaren kinderen de kracht van bewegen. Sporten is daarbij geen doel op zich, maar een middel om kinderen op verschillende vlakken vooruit te helpen. Voldoende bewegen bevordert de concentratie, motivatie, fitheid en daarmee dus de schoolprestaties. Schoolsport Plus zorgt ervoor dat sport en gezondheid integraal onderdeel wordt van het curriculum op een school.