FC Twente - Project: FC Twente helpt kinderen met een beperking zoals ADHD, autisme of gedragsproblemen om te sporten 

Kent u een kind met een niet verstandelijke beperking zoals ADHD, autisme of gedragsproblemen?  
 
•Wist u dat er veel kinderen zijn met een niet verstandelijke beperking die dagelijks moeilijk kunnen sporten, omdat ze bivakkeren tussen gehandicaptensport en reguliere sport en daarom vaak tussen wal en schip vallen?
•Vindt u het belangrijk dat deze kinderen niet geïsoleerd thuis blijven zitten, mee kunnen doen met reguliere sporters en dat zij en hun ouders hulp nodig hebben?

Nou, die hulp bieden wij met FC Twente voor kinderen van 7 tot 13 jaar met een niet verstandelijke beperking! 

Doelstelling: Het doel van dit project is om kinderen met een niet verstandelijke beperking zoals ADHD, autisme of gedragsproblemen, onder deskundige begeleiding, een structureel passend sportaanbod te bieden en daarmee vroegtijdige uitval bij reguliere sport en thuisisolatie te voorkomen.  

Inhoud: In de praktijk komt dit neer op een vaste groep kinderen die wekelijks een divers aanbod van passende sport- en vrijetijdsbesteding afwerken. Doorstroming is mogelijk naar een specifieke sport, waar het kader is ingericht voor de opvang en begeleiding van deze doelgroep.