FC Groningen - Project: Frame voetbal on tour

Frame voetbal biedt de oplossing voor kinderen en volwassenen met een handicap om toch te kunnen voetballen. Om te bewegen. De lessen die sport met zich meebrengt te ervaren. En om met vriendjes en vriendinnetjes te zijn. Doelgroep: kinderen/ volwassenen die in het dagelijks leven met een rollator lopen of zich met krukken voortbewegen. Doel: Meer begrip voor sporters met een handicap door het zichtbaar maken van Frame Voetbal.